خراسان رضوی: نیشابور

 جای حسینی و رستمی عوض می‌شود؟!

فوری: تغییر در ترکیب آرای نیشابور در پی بازشماری  جای حسینی و رستمی عوض می‌شود؟! در پی بازشماری بخشی از صندوق‌های ‌انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس در حوزه انتخابیه‌ی «نیشابور، فیروزه، زبرخان و‌ میان‌جلگه»، ترکیب آرا در حال تغییر است.   به گزارش خبرنگار روزنامه «صبح امروز»«سیدعلی حسینی» که پیش‌تر به عنوان نفر سوم این انتخابات […]