خراسان‌رضوی: نیشابور

قدر درانی مدیر عامل فولاد خراسان از تلاشهای یکساله همکاران و خداقوت حضوری

مدیرعامل «شرکت مجتمع فولاد خراسان» پیش از ظهر یک‌شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور در نواحی مختلف تولید از تلاش‌های یک سال گذشته همکاران در مسیر رشد تولید و ارتقای کیفیت فرایندهای تولید محصول قدردانی کرد. قدر درانی مدیر عامل فولاد خراسان از تلاشهای یکساله همکاران و خداقوت حضوری  به گزارش خبرنگار روزنامه «صبخ‌امروز» در […]