تاج‌فیروز مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی شد؛

تصدی تاج فیروز از ورزش آستان به استان

  به گزارش روزنامه صبح امروز، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه وزیر ورزش و جوانان در حکمی علیرضا تاج‌فیروز را به مدیرکلی ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب کرد. پیش از این علی اکبر هاشمی جواهری تصدی اداره کل ورزش و جوانان استان را بر عهده داشت.

حقه بازی و کلاه برداری خارجی در یک رئالیتی شوی داخلی؛ »ناتو« بازیگر خراب کن نیست ُ

حبیب قاآنی اینجا یک نفر هســت که همــه دنبال او هستند، چون جواب همه سوال ها پیش اوست. ما به او می گوییم »ناتو«!ناتو سریال، برنامه، مسابقه یا رئالیتی شو نسبتا جدید نمایش خانگــی با گردانندگی محمدرضا علیمردانی اســت که در ژانــر بازی های اســتداللی ـ اســتنتاجی قرار می گیرد و توسط مهدی صفی یاری […]

وزیر محبوب رئیس‌جمهور از قطار دولت پیاده شد؛

پایان ماه عسل مجلس و دولت

مریم اصغری بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و البته 2بار طرح استیضاح رسمی وزیر صمت در بازه زمانی 20ماهه، نمایندگان مجلس در نشست روز گذشته پارلمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت سلب اعتماد و با تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی امین موافقت کردند و بدین ترتیب وی از کابینه دولت خارج شد. اکنون […]

فاطمی امین بار دیگر برای استیضاح به مجلس می‌رود؛

در انتظار نتیجه مذاکرات بهارستان و پاستور

مهناز اصغری قریب به 20 ماه است که فاطمی امین بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زده اما در این سمت رکورددار ثبت استیضاح است؛ زیرا به طور متوسط هر 5ماه یکبار مجلس وارد عمل می‌شود و طرح استیضاحش شکل می‌گیرد. این درحالی است که چهارمین جلسه استیضاح وزیر صمت، امروز در مجلس […]

نوالن باز هم هواداران را به وجد آورد

*سید حبیب قاآنی »کریســتوفر نوالن« بــا رونمایی از یک ویدیو از فیلم جدید خود، هیجان خاصی ّ را به جو سینماکان ۲۰۲۳ بخشید . بــه گــزارش رزونامه »صبح امــروز« و به نقل از ورایتی، کریســتوفر نوالن در ســینماکان ۲۰۲۳ روی صحنه رفت تا از فیلم جدیــد و دراماتیک »اوپنهایمر« )Oppenheimer )رونمایــی کنــد؛ فیلمی که نــگاه […]