«سلمان‌فارسی»و‌شایعات‌انتخاب‌بازیگران؛ ماجرای‌حسین‌یاری‌چیست؟

حبیب قاآنی شایعه ســازی درباره بازیگران »سلمان فارسی« داود میرباقری در فضای مجازی به اوج خودش رســیده و این در حالی اســت که تاکنون بازیگرانی همچون فرهــاد اصالنــی، داریــوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، احترام برومند، رامونا شــاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلونــد، مهدی فقیــه، محمدجواد جعفرپــور، علیرضا مهران، چند بازیگر خارجی و حدود 1۵00 بازیگر تئاتری […]

طرح دعوی گروه معادن «آتبین یحیایی» به خواسته مطالبه وجه پیمانکاری ۸ هزار میلیاردی؛

خسارت سنگین از جیب سهامداران واحیا به دلیل سوء مدیریت

مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان با نماد واحیا بعد از چندین طرح دعوا در دادگاه محکوم شده در حالی که هزینه سنگین حقوقی شرکت از جیب سهامداران پرداخت شده است به گزارش صبح امروز به نقل از خبرگزاری بازار،مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان با نماد واحیا در ۹ ماهه امسال حدود ۲۵ ریال به […]

نقدی بر «کت چرمی»؛ ضدقهرمانانی که باورپذیر نیستند

حبیب قاآنی حســین میرزامحمدی که از سینمای کوتاه پا به عرصه فیلمسازی گذاشت، یکی از فیلم اولیه ای دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود که کت چرمی را ساخته و اثرش این روزها نیز بر پرده نقرهای در حال اکران است. در این میان هرچند که از همان ابتدا نقدهایی چون ضعفدر پرداخت شخصیتها و […]