خراسان رضوی: نیشابور

اهدای جوایز پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز در نیشابور

  🔴 مراسم اهدای جوایز پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز در نیشابور برگزار شد. 🔹 شرکت گاز خراسان رضوی اقدام به برگزاری پویش صرفه‌جویی ۱۰ درصدی با تخصیص هزار جایزه غیر نقدی ۲۰ میلیونی نمود. 🔹 این مراسم ۱۴ اسفند ماه با حضور رئیس اداره بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان خراسان رضوی در سالن […]