انتشار داغ سریال‌هایجدید در سالی که گذشت؛

آنچه گذشت

مریم اصغری   سال 1402 هم رو به پایان است. سالی که برای شبکه نمایش خانگی نسبتا پربار بود؛ چراکه با افزایش رقابت بین پلتفرم های اینترنتی، بازار انتشار سریال های جدید داغ شد و مخاطبان هم شاهد عرضه‌ی سریال‌های متنوعی از ژانرهای مختلف بودند. به گزارش روزنامه «صبح امروز» در این گزارش می‌خواهیم به […]