نگاهی انتقادی به عملکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد؛

خطاهای قانون‌گذاران کم تجربه، گریبان مردم را می‌گیرد!

مهناز اصغری با نزدیک شدن به تاریخ تصرف جدید کرسی‌‎های بهارستان بحث در خصوص اهمیت سطح تخصص نمایندگان مجلس در حوزه های اقتصادی گرم می‌شود؛ چراکه در شرایطی که کشور در حال تجربه کردن ابرتورم و البته همچنان دست‌وپنجه نرم کردن با تحریم‌های سخت بین‌المللی است، اهمیت اقتصاد و نقش مستقیم تصیمات این حوزه در […]