وعده وعیدها به کجا رسید؟

پارادوکس تبلیغات فرزندآوری و کمبود شیرخشک

مریم اصغری هرچند قرار بود تا قبل از پایان هفته گذشته شیرخشک‌های وارداتی توزیع گردد و تا حدودی به بحث کمبود این کالا پایان دهد، اما بررسی‌های میدانی از تعدادی از داروخانه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که تهیه شیرخشک همچنان با چالش مواجه است و خانواده‌ها  بازهم از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند، تا […]