نشست خبری فرماندار نیشابور؛

فرماندار نیشابور: از ۲۱۸ پیش ثبت‌نام انتخابات ۱۰۵ نفر نهایی شد؛

فرماندار نیشابور: از ۲۱۸ پیش ثبت‌نام انتخابات ۱۰۵ نفر نهایی شد؛ شنبه ۶ آبان اولین نشست خبری معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در حالی برگزار شد که دقیق یک ماه از تحویل سکان هدایت شهر نیشابور به دست وی می‌گذرد. وی در این نشست پس از همفکری و تبادل نظرات و تفکرات خبرنگاران، نسبت […]