الحاق اراضی جاده باغرود «نیشابور»

احسان ارکانی: الحاق اراضی جاده باغرود به محدوده شهری نیشابور در دستور کار شورای عالی شهرسازی است

الحاق اراضی جاده باغرود به محدوده شهری نیشابور در دستور کار شورای عالی شهرسازی است!   احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار «صبح امروز» در نیشابور در خصوص صحبت‌های شهردار نیشابور مبنی بر اینکه الحاق اراضی جاده باغرود در بازنگری طرح تفصیلی جدید توسط مشاور پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: موضوع الحاق اراضی […]