انتقال پیکر دکتر اسلامی‌ندوشن از کانادا به نیشابور

۳۰ آبان نیشابور میزبان پیکر دکتر اسلامی ندوشن از کانادا خواهد بود.

«سفر سیمرغ از ندوشن تا نیشابور» 💠 محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده، شاعر و حقوقدان ایرانی بود، که در روستای ندوشن یزد به دنیا آمد، پدرش دهقان و مادرش خاور نام داشت، او در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه بازنشسته شد، وی آخرین فعالیت‌های خود را در ایران با تدریس در دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران و تدریس […]

حسین ضیایی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات؛

بازنمایی برساخت هویت دختران در شبکه اجتماعی اینستاگرام

    چکیده: در جامعه نوین به مدد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و به ویژه اینستاگرام، بازنمایی های کتفاوتی از سبک زندگی و هویت شکل گرفته است؛ به تبع آن، افراد نیز با حضور در این فضاها نوع جدیدی از هویت را به رخ می‌کشند. پژوهش حاضر با هدف ارائۀ یک سنخ‌شناسی از بازنمایی […]