جهاد کشاورزی نیشابور

معارفه‌ی اعضای هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه‌های سه‌گانه

جلسه معارفه ی اعضای هیات مدیره وبازرسین اتحادیه های سه گانه صنفی بخش کشاورزی نیشابور با حضور معاون سازمان ومدیر جهادکشاورزی، رئیس ومعاون اداره تعاون روستایی، دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد. کشاورزی سخت تر از دیروز، آسان تر از فردا به گزارش خبرنگار «صبح‌امروز» در نیشابور، علی […]