چالش‌های تعیین مزد سال آتی و نگاهی به نظرات مخالفان و موافقان «مزد منطقه‌ای»؛

بالاخره قرار است مزد ۱۴۰۳ ملی تعیین شود!

مریم اصغری یکی از چالش های هرساله، تعیین حداقل دستمزد است که به بحث نسبت مزد-تورم، موضوع جایگزین‌های مزد از سوی دولت و مشکلات همیشگیِ اصناف و واحدها در افزایش حداقل دستمزد می‌پردازد. اما در سال جاری، شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده متفاوت شد، چراکه مقامات دولتی بر فرمول مزد […]