پرندگان مهاجر

سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر نیشابور

  سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر نیشابور خبرگزاری «صبح‌امروز»؛ به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست نیشابور محمد مهدی نوربخش رئیس این اداره گفت: با همکاری کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و اداره حفاظت محیط زیست نیشابور برنامه سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر در سد ها و آبگیرهای حوزه شهرستان نیشابور برگزار شد. […]