دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در نیشابور آرام گرفت

کاری کوچک برای مردی بزرگ به سرانجام رسید.

🔻کاری کوچک برای مردی بزرگ به سرانجام رسید.

 

🔹امروز و در پایانِ آیینِ تشییع و خاکسپاریِ استاد دکتر محمّدعلی اسلامی نُدوشن در آرامگاه مشاهیرِ نیشابور، وصیت‌نامۀ ایشان توسط دکتر محمدجواد حق‌شناس به عنوان وکیل و نمایندۀ رسمیِ خانواده اسلامی نُدوشن خوانده شد.

▫️متن وصیت‌نامه به شرحِ زیر است:

«خواستِ من است که چون روزِ محتوم فرا رسد جنازه را از دانشگاه تهران گذرانده به نیشابور انتقال دهند و از آنجا ببرند و در دامنۀ کوهِ بینالود به خاک بسپارند. خراسان پرتاریخ‌ترین ایالتِ ایران است و نیشابور بَلاکشیده‌ترین شهرِ ایران. اگر فوت من در خارج از ایران صورت گرفت جنازه به ایران انتقال داده شود.

آنچه از من برجای مانده کتاب‌هاست؛ امتیازِ چاپ و تجدیدِ چاپ آن را به نهادِ آرامگاهِ فردوسی واگذار می‌کنم. عوایدِ حاصل از آن‌ها به عنوان حق‌التألیف، صرفِ گُل‌کاری و زیباسازی محوطۀ آرامگاه و جادۀ مشهد به توس خواهد شد. امیدوارم که این خواست‌ها به خوبی اجرا شود.

از خانواده، همسر، دوستان و خوانندگانم خداحافظی می‌کنم. بر روی گور من علاوه بر اسم، تاریخِ تولد و مرگ، این بیتِ حافظ نوشته خواهد شد: اگر از پرده برون شد دلِ من عیب مکن/ شکرِ ایزد که نه در پردۀ پندار بماند» | مهر ۱۳۹۳

 

 

 

image_print