باید به فکر رفع تحریم‌ها بود؛

گره تجارت بین الملل در دستان «FATF»

مریم اصغری | بیش از 3 سال است که ایران در «فهرست سیاه» گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی «FATF» قرار گرفته و این موضوع به محلی برای جدال و تنش در محافل اقتصادی سیاسی کشور تبدیل شده است و در این بین همواره این پرسش مطرح است که آیا بدون «FATF»  […]

باید به فکر رفع تحریم‌ها بود؛

گره تجارت بین الملل در دستان «FATF»

مریم اصغری بیش از 3 سال است که ایران در «فهرست سیاه» گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی «FATF» قرار گرفته و این موضوع به محلی برای جدال و تنش در محافل اقتصادی سیاسی کشور تبدیل شده است و در این بین همواره این پرسش مطرح است که آیا بدون «FATF»  ایران […]