سخنرانی اصغر دادبه استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی در خاکسپاری دکتر اسلامی ندوشن

فرهنگ و ادبیات ایران در خراسان و خراسان در نیشابور خلاصه می‌شود

‍ 🔴 فرهنگ و ادبیات ایران در خراسان و خراسان در نیشابور خلاصه می‌شود اصغر دادبه استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی در مراسم خاکسپاری دکتر محمدعلی استاد اسلامی ندوشن:  این، شما مردم نیشابور و این، استاد اسلامی ندوشن؛ هدیه‌ی ما یزدی‌ها به شما به گزارش «صبح امروز»دکتر دادبه، استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی […]