رفتارهای بد و نادرست استفاده کردن از صدا

آرش تقوی   رفتارهای بد و نادرست آن دسته از رفتارهای تولید صوت را شامل می شود که تمایل طبیعی مکانیسم هواسازی را برای عملکرد موثر و کافی مختل می کنند. عملکرد نرم و روان تولید صوت به دلایل مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد. هر فردی به طور ارادی می توانند به شیوه های […]