رفتارهای بد و نادرست استفاده کردن از صدا

آرش تقوی

 

رفتارهای بد و نادرست آن دسته از رفتارهای تولید صوت را شامل می شود که تمایل طبیعی مکانیسم هواسازی را برای عملکرد موثر و کافی مختل می کنند. عملکرد نرم و روان تولید صوت به دلایل مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد. هر فردی به طور ارادی می توانند به شیوه های مختلف تولید صوت کند که برخی از آنها کار آمد و برخی دیگر ناکار آمد می باشند.

رفتارهایی که تحت عنوان بد استفاده کردن از صدا هستند، شدید تر از موارد نادرست استفاده کردن از صدا بوده و احتمال بیشتری وجود دارد که به حنجره آسیب وارد نمایند.

برخی از رفتارهای بد و نادرست استفاده از صدا در ادامه آورده شده که اهتمام به آن از بروز مشکلات صدایی جلوگیری می کند.

 

۱- بلندی بیش از حد و مستمر: در این طبقه افرادی قرار دارند می گیرند که به شکل عادت بلند صحبت می کنند، افرادی که زمان زیادی را صرف صحبت کردن در محیط های پر سرو صدا می کنند، معلمانی که از صدای خود برای جلب توجه، ایجاد نظم استفاده می کنند، مربیان ورزشی، سرپرستان و رهبران گروه ها، وزیر ان، خوانندگان آموزش ندیده و هنرپیشگان و گویندگانی که کارشان نیازمند استفاده از صدای بلند می باشد.

 

۲-کاربرد پرتقلا و پیش از حد از صدا در خلال سوزش، تورم، التهاب یا سایر تغییرات بافتی حنجره: مانند عفونت، واکنش های آلرژیک  ریفلاکس اسید معده، سینوزیت، خشکی بیش از حد، مصرف مزمن از داروها، مصرف بیش از حد الکل و … اگر هر نوع بد استفاده کردن از صوت همزمان با شرایط فوق باشد، تاثیرات آن قوی تر و مخرب تر است.

 

۳-صاف کردن بیش از حد گلو و سرفه

۴-  جیغ زدن

۵-طرفداری از ورزش و فعالیت های بدنی ( در قالب تماشاگر یا ،ورزشکاران)

image_print