جلسه‌ی تعیین اتحادیه های صنفی کشاورزی در نیشابور

اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی با حضور اعضای این کمیسیون

☘️تشکیل اتحادیه های صنفی بخش کشاورزی در نیشابور

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور از برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی با حضور هشت عضو آن جهت تعیین اتحادیه های صنفی کشاورزی در محل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی خبر داد.

🖋به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی نیشابور اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی با حضور اعضای این کمیسیون برگزار گردید.

علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون، در این رابطه گفت: اتاق اصناف کشاورزی با صدور پروانه صنفی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌تواند اطلاعات درستی از سطح زیر کشت و میزان تولید به دست آورد و پس از کسب اطلاعات با کمک دستگاه اجرایی و حوزه‌های مربوطه اقدام به اجرای الگوی کشت کند.

وی بیان نمود: نظام صنفی کشاورزی صدای گویای بخش کشاورزی است و در این خصوص لیست اعضای فعال نظام صنفی احصاء و مورد تایید قرارگرفته است.

مبارکی اذعان داشت: با تشکیل اتحاديه‌های زراعت، باغبانی و دام باتوجه به حدنصاب رسیدن پروانه‌های کسب صادره، موافقت گردیده است.

کمال شفیعی رئیس اداره تعاون روستایی نیشابور و دبیرکمیسیون اتاق اصناف کشاورزی ضمن تشریح اهداف تشکیل اتاق اصناف و ساختار جدید نظام صنفی گفت:تشکیل اتاق اصناف کشاورزی وفق قوانین و مقررات به هیات اجرای انتخابات ابلاغ گردیده است.

وی یکی از اهداف اتاق اصناف کشاورزی را ورود به حوزه بازرگانی برشمرد و افزود: از تشکل‌های بخش کشاورزی خواسته‌ایم تا زنجیره‌های تولید خود را در بخش بازرگانی نیز تکمیل و توسعه دهند که این امر منجر به ایجاد هلدینگ‌های بزرگ در این بخش خواهد شد.

مهدی احیایی، مدیر عامل اتاق اصناف کشاورزی نیز ضمن توضیح درباره فرآیند تشکیل اتحاديه‌های صنفی و سپس تشکیل اتاق اصناف، گزارش کاملی از فعالیتهای انجام شده در نظام صنفی کشاورزی را ارائه و دستورالعملها و آیین نامه های مربوطه را تشریح نمود.

در پایان جلسه احکام اعضای کمیسیون توسط مدیر جهادکشاورزی نیشابور بعنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی، ابلاغ و تقدیم گردید.

image_print