pishgaman

عملکرد هیات کبدی خراسان رضوی رضایت‌بخش نیست

مجمع سالیانه هیات کبدی خراسان رضوی پنج شنبه گذشته درسالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزارشد.

به گزارش صبح امروز، رئیس فدراسیون کبدی در مجمعسالیانه هیات کبدی خراسان رضوی، با اشاره به روند رو بهرشد هیات کبدی طی یکسال اخیر در سطح کشور گفت: هیاتکبدی خراسان رضوی طی سال های گذشته خوب عمل نکردهاست و با توجه به ظرفیت و پتانسیل و جایگاهی که هیات درسطح کشور داراست از جمله حضور  قهرمانان ملی پوش دربخش بانوان و آقایان انتظار داریم جایگاه بهتری نسبت بهسایر استان ها داشته باشد و به هیچ وجه عملکرد هیات رارضایت بخش نمی دانم.

اورسجی افزود: با وجود این که با توجه به گزارش ها و پیگیری هایی که رئیس هیات خراسان رضوی طی یک سالاخیر در هیات به نمایش گذاشتند این اقدامات را ضروری میدانم اما کافی نیست!

وی با اشاره به اهمیت و استراتژی مهم فدراسیون به بحثاستعداد یابی و آموزش گفت: یکی از مهمترین استراتژی مادر فدراسیون بحث تجهیز و توسعه فعالیت های آموزشی وهمچنین تربیت مربیان و داوران در سطح ملی است.

رئیس فدراسیون کبدی خاطر نشان کرد: در بحث داوری دورههای آموزشی در سطوح مختلف را با حضور مربیان داخلی وخارجی  برنامه ریزی و برگزار کردیم که خراسان رضویمیزبان یکی از این دوره ها در سطح جوانان بود.

*کشور را به 8منطقه تقسیم‌بندی کردیم

اورسجی با اشاره به هدف تقسیم  بندی کشور به 8منطقهآموزشی گفت: به منظور یکپارچگی و انسجام برنامه هایآموزشی و شناسایی توانایی افراد در تدریس، کشور را به8منطقه تقسیم بندی کردیم که رئیس هیات خراسان رضویبه عنوان مسئول آموزش منطقه 4کشور معرفی شده است.

وی مهمترین دست آوردهای فدراسیون را عدالت محوری وشایسته سالاری ذکر و تاکید کرد: عدالت محوری و شایستهسالاری رکن اصلی فدارسیون برای کسب موفقیت در دستآوردهاست و برگزاری بیش از 400 رقابت در جمع میان دانشآموزان در سطح کشور نشان از رفاقت و صمیت میان اهالیفدراسیون بر حسب همین شایسته سالاری هاست.

*حضور 15لژیونر در باشگاه‌های خارجی

رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به آمار ورزشکاران لژیونرگفت: هم اکنون بیش از 15نفر لژیونر در باشگاه های خارجیحضور دارند که مجموع قراردادهای این بازیکنان 12میلیاردتومان است که البته 10درصد این قراردادها متعلق بهفدراسیون برای توسعه زیرساخت ها هزینه خواهد شد.

*استراتژی‌های فدراسیون کبدی

اورسجی با اشاره به 6استراتژی مهم فدراسیون گفت: با توجهبه شرایط اقتصادی و اقلیمی 6استراتژی مهم برای توسعهزیر ساخت ها دراستان ها از جمله:برگزاری اردوهای مشترک باکشورهای همسایه،دوره های آموزشی و استعدادیابی،توجه بهزیر ساخت ها، برگزاری مسابقات داخلی و خارجی،حضور دراردوهای برون مرزی،دوره های مربی گری و داوری برنامه ریزیو ترسیم کرده ایم که چراغ راه ما برای توسعه و پیشرفتکبدی در کشور خواهد شد.

*حضور داوران خراسانی در مسابقات کشوری

وی در این جلسه از حضور 11داور کبدی خراسان رضوی دربخش بانوان و آقایان در کشور خبر داد و ادامه داد: در بحثداوری خراسان رضوی بسیار غنی است و وقتی این افراد رامی بینیم احساس آرامش در برگزاری سالم مسابقات دارم.

رئیس فدراسیون کبدی در ادامه از ساخت و احداث مجموعهآکادمی این فدراسیون خبر داد و گفت: در بحث در آمد زایی واستقلال اقتصادی بنا داریم مجموعه آکادمی فدراسیون را راهاندازی کنیم و زمینی را هم در سطح شهرتهران مد نظر داریمو با توجه به قدرت اول کبدی در جهان می خواهیم میزبانی قویدر برگزاری اردوهای مشترک که بناست طی امسال با حضورابرقدرت های کبدی جهان از جمله هندوستان، پاکستان، کره وسریلانکا برگزار کنیم.

*میزبانی مسابقات جهانی

وی همچنین از میزبانی مسابقات جهانی کبدی جوانان نیزخبر داد و افزود: فدراسیون کبدی ایران میزبان نخستیندوره مسابقات کبدی جوانان جهان در آبان ماه است.

رئیس فدراسیون کبدی در ادامه در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران درباره حذف افخم از تیم ملی توضیحاتی ارائهکرد و بیان داشت: حذف بازیکنان برعهده سرمربی است وغالبا سرمربی برحسب تاکتیک های تیمی بازیکنان را درارنج تیمی خود قرار می دهد و در این خصوص هیچپیشنهاد و توصیه به مربیان نمی کنم و مربیان با اختیارتام تیم ها را هدایت می کنند و بارها شاهد بودم که کاپیتانتیم در روی نیمکت ذخیره نشسته است و تیم به نتایجخوبی هم دست پیدا کرده است.

*حضور فعال در لیگ برتر

رئیس هیات کبدی استان در جلسه مجمع از حضورنمایندگان کبدی استان در بخش بانوان و آقایان در رقابت هایلیگ برتر خبر داد و گفت: امسال با حمایت های خوب مدیرانشورای شهر و شهرداری در لیگ برتر کشور در بخش آقایان وبانوان نماینده خواهیم داشت و با قدرت در این رقابت هاحضور پیدا خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه حسن احمدیان با ارائه گزارش کاملی ازفعالیت های یکساله هیات کبدی استان نیز عنوان کرد: درسال 97 با حضور در لیگ های کشوری به نتایج قابل قبولیدست یافتیم و تیم بانوان در رقابت های لیگ برتر توانستبه مرحله نهایی راه یابد.

وی افزود: میزبانی اردوهای تیم ملی جوانان،حضور در جمع10 تیم برتر کبدی کشور، حضور در مسابقات لیگ ساحلی،حضور در مسابقات جوانان، نوجوانان و بزرگسالان کشور وهمچنین کسب عنوان پنجمی مسابقات لیگ استان از جملهافتخارات هیات کبدی است.

رئیس هیات کبدی استان در ادامه از فعال بودن 10 شهرستاندرکبدی خبر داد و تصریح کرد: برخی شهرستان ها هنوزریاست هیات ندارند که بزودی طی جلساتی که برگزار خواهیمکرد نقش آنان را در هیات پررنگ خواهیم کرد.

وی درباره پررنگ شدن نقش شهرستان های استان دراین رشتهمهیج ورزشی همچنین از برگزاری مسابقات کبدی استان بهمیزبانی شهرستان های فعال خبر داد و گفت: شهرستان هایسبزوار، مشهد، تربت از جمله شهرستان های فعال در کبدیهستند.

*رقابت های کبدی محلات

احمدیان در بخش استعداد یابی وجوانگرایی در هیات ازتفاهم نامه با نوری معاون تربیت بدنی و سلامت شهرداری دراجرای رقابت های کبدی محلات، تفاهم نامه با مدیران آموزش وپرورش جهت راه اندازی رقابت های کبدی در میان دانش آموزانوهمچنین فعال کردن رقابت های کبدی دانشجویان نیز خبرداد.

رئیس هیات کبدی استان همچنین با اشاره به بودجه هیاتطی یکسال گفت: 218 میلیون تومان آورده هیات است که ازاین مبلغ 212 میلیون تومان براساس فاکتورها هزینه شدهاست که همین جا از زارعی معاون توسعه اداره کل ورزش وجوانان خواستار این هستم که جهت باز سازی و مرمت سالنهایی که به شکل اجاره در اختیار ما قرار می گیرد ما را نیزمورد حمایت خود قرار دهند.

*آمار ورزشکاران  

وی همچنین از 650 نفر ورزشکار بیمه شده رسمی کهلیست آنان در هیات نیز ثبت شده است خبر داد و گفت: برحسب آمارهای غیر رسمی آمار ورزشکاران در این رشته بالغبر 1200نفر هستند.

*خانه اختصاصی  

رئیس هیات کبدی استان در ادامه خواستارحمایت و واگذاریخانه اختصاصی برای تمرین وبرگزاری مسابقات کبدی از ادارهکل ورزش و جوانان و فدراسیون شد و گفت: در صورتی کهخانه اختصاصی داشته باشیم هم از اوارگی نجات پیدا میکنیم و همین که باپشت سر گذاشتن تمرینات منظم تیمیقوی و منسجم  را راهی مسابقات کشور خواهیم ساخت

در مجمع سالیانه هیات کبدی استان علاوه بر اورسجی رئیسفدراسیون کبدی، احمدیان رئیس هیات، امیر زارعی معاونتوسعه اداره کل ورزش و جوانان، نمایندگان شهرستان، داوران،مربیان و بازیکنان کبدی حضور داشتند.

مجید خروشی

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *