نگاهی به عملکرد رسانه‌های معاند در اعتراضات اجتماعی؛

چرا دشمن برای منافع خود کارگران را سپر قرار می دهد

دشمنان برای رسیدن به اهداف و منافع خود کارگران که مولد نظام اقتصادی هستند را در رویدادهای سیاسی و حتی دانشجویی بر علیه کشور می شورانند.
رسانه های خارج نشین و معاند از هر فرصتی برای به دست گرفتن اذهان جامعه ایرانی استفاده می کنند . جامعه کارگری که از کشاورزی و صنعت تا خدمات بار پیشرفت و توسعه ملی را به دوش می کشد همواره در مقاطع زمانی مختلف سوژه ناامید سازی جامعه ایرانی در رسانه های لندنی است . جامعه ای زحمت کش که از ابتدای انقلاب اسلامی و از ساحت نفت تا کارخانه های تولید کشور همراه نهضت اسلامی بوده و اکنون نیز در پرتو انقلاب اسلامی و آرمان های ، روبه جلو در حال پیشبرد کشورند . همان گونه مقام معظم رهبری فرمودند جامعه کارگری کشور دارای مطالیاتی چون افزایش فرصت های شغلی ، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تامین امنیت شغلی است . چالش های مربوط به این جامعه بارها توسط رسانه های معاند مورد سواستفاده قرار گرفته است . گرچه از واگذاری ها و خصوصی سازی گرفته تا بخش دیگری از مطالبات انجام نشده این طبقه ، همچنان پابرجاست اما جامعه کارگری ایران هیچگاه به عنوان سمبل اغتشاشات و شورش آفرینی در دام رسانه های معاند نیافتاده است و همراه ملت در حال طی طریق از پیچ های تاریخی انقلاب هستند .
البته وظیفه مسئولین برای حل چالش های جامعه همواره مورد تاکید رهبری بوده است اما در این میان وظیفه رسانه های داخلی برای نقش آفرینی در میدان جنگ رسانه ای امروز بیش تر از گذشته مورد انتظار است . در این راستا برنامه « امواج شبهه» امروز به بررسی رفتارشناسی رسانه های معاند با هدف جامعه کارگری می پردازد . در این برنامه که به همت سرویس سیاسی رادیو گفت وگو برگزار شد ، مهدی مشکینی ، مدیرکل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه و محمودرضا زارع ، سردبیر سایت های فضای مجازی بسیج و دبیر شهری خبرگزاری ایرنا به گفتگو و مباحثه پرداختند که در ادامه مشروح آن را می خوانید ؛

**آقای زارع ، طبقه و جامعه کارگری مطالبات به حقی درباره معیشت ، مسکن و حقوق دریافتی خود دارد و موضوعی است که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید داشته اند. اهمیت جایگاه این قشر در جامعه موجب شده است که همواره برای ایجاد تنش و شکاف میان مردم و حاکمیت مورد انتخاب طرف مقابل ما باشد ، با این وجود ، کارگران کشور همواره با وجود حداقل ها در کنار نظام اسلامی ایستاده اند. به عنوان پرسش نخست بفرمایید نقد و مطالبه جامعه کارگری در عصر حاضر چیست؟

در تایید سخنان شما باید بگویم بر اساس تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، کارگران متعهدترین اقشار جامعه هستند و میزان اعتراض و شکایت کارگران از کارفرما نسبت به سایر حوزه های شغلی بسیار کم است. مقام معظم رهبری در نشستی که چند روز پیش با کارفرمایان داشتند سه موضوع را مطرح کردند که نشان دهنده ضعف جدی در این بخش است.مورد اول ، زمینه سازی برای ارتقای شغلی کارگران ، مورد دوم ، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما و موضوع دیگر امنیت شغلی کارگران است که ناظر بر قراردادهای کوتاه مدت است. درواقع موارد زیادی در روابط کارگر و کارفرما وجود دارد که حل شده است اما این سه موضوع هیچ گاه بررسی نشد به همین جهت رهبری آنها را مطرح کردند.

از نظر من اگر می خواهیم اتفاق خوبی در حوزه کارگری بیافتد باید دولت خود وارد عمل شود ، از صدور آیین نامه های دستوری خودداری کند و حق کارگران را احیا کند .

* تهاجم به جامعه کارگری از کم کاری رسانه های داخلی است

** آقای مشکینی ، موضوع مهمی در بحث مطالبات کارگران وجود دارد این است که این قشر هیچ گاه انتظارات بیش از اندازه نداشته است و همواره خواسته های آن مطابق با حداقلها بوده است. از نظر شما چه نوع عملیاتی برای تحریف باورهای این بخش از جامعه صورت می گیرد و رسانه های معامد از کدام نقطه و خلا وارد شده اند ؟

ابتدا باید نگاه عمیق تری به کارگر و روابط آن با کارفرما داشته باشیم و بر این موضوع تاکید داشته باشیم که یک نظام سیاسی چگونه می تواند میان کارگر و کارفرما توازن برقرار کند‌ یعنی یک نظام باید طرفدار کدام یک از این طرفین باشد. طبیعتا کارگر بیش از آنچه که قانون برای آن در نظر گرفته است نمی خواهد اما این که تهاجم به کارگر و زیرسوال بردن آنها توسط رسانه های بیگانه و ضد انقلاب ، تحت عنوان اعتراضات فصلی ، موقعیتی و سیاسی مطرح می شود و این برخورد سیاسی و جناحی که رسانه های معاند با کارگر دارند به دلیل ضعفی است که ما در رسانه های داخلی داریم و نشان از کم توجهی به این جامعه بزرگ است .

باید توجه داشت ، منظور از کارگر قشر مستضعف جامعه نیست بلکه مفصور بخشی است کار ، قدرت ملی و اقتدار برای کشور تولید می کند. چرا که پشتوانه امنیت ملی هر کشور نظام اقتصادی آن است و نظام اقتصادی بدون تولید نابود می شود. از لحاظ آماری بزرگترین جامعه کشور ، طبقه کارگر است و از لحاظ ارزشی هم ، اخیرا رهبری فرمودند به تبعیت از پیامبر دست کارگز را می بوسم . درواقع کارگز در نظام اعتقادی و معرفتی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سوال اینجاست که آیا به این جایگاه توجه شده است . البته خدمات خوبی در حوزه تامین اجتماعی و وزات کار برای کارگران صورت گرفته است اما در حوزه رسانه و برخی از مسائل هنوز مشکلات و کم کاری وجود دارد . باید بپذیریم زمانی که یک گروه برای جامعه اقتدار سیاسی و اقتصادی تولید می کند باید مقام والایی داشته باشد و به مطالبه هایش توجه ویژه داشت .

* دشمن کارگران را سپر خود قرار می دهند

** آقای مشکینی به صورت مصداقی بفرمایید دشمن چگونه در مشکلات جامعه از کارگران سواستفاده می کند؟

زمانی که یک حادثه سیاسی یا یک تحول سیاسی بزرگ در کشور رخ می دهد که ممکن است سایش هایی داشته باشد طبقه کارگر را وارد میدان می کنند . به عنوان مثال در خصوص ارز ترجیحی ، مشخص بود که بخش بزرگی از چپاولگران و سرمایه دارانی که از این اوضاع پیشین سود می بردند دست به تهییج مردم بزنند و کارگران را سپر اغتشاشات خود قرار دهند . از سوی دیگر دشمنان در ماجرای 88 یا آبان 98 از کارگران استفاده کردند تا به مقاصد شوم خود برسند ، درواقع دشمن برای منافع خویش هیچ ابایی ندارد که در یک موضوع سیاسی یا دانشجویی از کارگران به عنوان سپر استفاده کند.

* تعهد به نظام اسلامی در کارگران نهادینه است

** آقای زارع ، موضوع اساسی این است که قشر کارگر از جامعه به دام دشمن نیافته و همواره و در همه ادوار پای انقلاب و آرمان های آن بوده است . این وفاداری به اصل نظام از کجا آمده که با وجود تحریکات ، وارونه نمایی ها و همه تلاش های رسانه های معاند هنوز پابرجاست ؟

اگر تاریخ انقلاب را بررسی کنیم ، سال 78 که آشوب های دانشجویی آغاز شد ، سال 88 که آشوب ها مربوط به انتخابات بود ، سال 96 و 98 طبقه کارگر در آشوب ها حضور نداشت . صحت این مطلب توسط نهادهای امنیتی و قضایی تایید شده است که تعهد را در قشر کارگری نشان می دهد . تجمعات کوچکی برای مطالبه گری در برخی از نقاط کشور ایجاد شد که نمی توان آن را جز آشوب ها و اغتشاشات قرار داد . به عنوان مثال در هفت تپه ، اعتراضاتی در چارچوب قانون صورت گرفت .

** بله درست است .حتی رصد و پیگیری درباره افرادی که در این تجمعات دستگیر شدند نشان داد که این افراد وابسته به معاندین هستند .

این اعتراضات بیشتر درباره مطالبات درون سازمانی بوده و مطالبه عمومی حوزه کارگری نبوده است . در این تجمعات آسیب به اموال عمومی و بیت المال مطرح نبوده است . بنابراین نخستین عامل تعهد این قشر به نظامی است با آن کار می کنند ، البته نقش مذهب را نباید نادیده گرفت که موجب تعهد بیشتر کارگران به نظام اسلامی می شود.

* رسانه های بیگانه جلوتر از داخل حرکت می کنند

در شرایط فعلی که به دلیل حذف ارز ترجیحی ، موضوع معیشت مطرح شده است ، فرصت خوبی برای ضد انقلاب ایجاد شده است تا پای کارگران را به میان بکشد و از آنها سواستفاده کند . تا به امروز به دلیل این که رسانه معاند از تکنیک های خاص و پیشرفته ای در جنگ شناختی بهره بردند بسیار جلوتر از رسانه های خودی هستند و در فضای مجازی پیشروی کرده اند.

* سیاسی کردن مطالبات اجتماعی تکنیک رسانه های معاند است

** آقای مشکینی ، آنچه مسلم است رسانه های معاند با به کار گیری شیوه های خاص خود ، تا به امروز عملیات های روانی زیادی را پیاده کرده اند و مقاصد خود را پیش برده اند و می دانیم که روز به روز به تعداد رسانه ها نیز افزوده شده است اما موضوع قابل توجه این است که در هیچ کدام از اغتشاشات و آشوب ها ، قشر کارگر نقش راه انداز یا هدایت گر را برعهده نداشته است و اگر مطالباتی داشته است ، هیچ گاه منجر به اعتراضات ساختار شکنانه و تخریب اموال عمومی نشده است. شما تکنیک های رسانه های معاند در این حوزه را چگونه ارزیابی می کنید و چرا تاکنون موفق نشده اند ؟

کارگری که در کشور ما وجود دارد با کارگری که در ادبیات سیاسی مطرح می شود متفاوت است . برخی در کشورهای ما هم زمان استفاده از کارگر به نظام چپ یا مارکسیستی اشاره دارند اما در اسلام کار مقدس است و کارگر خود به تنهایی موضوعیت دارد و صرفا برای ثروت و سرمایه یا حکومت کردن نیست .

این که چرا موفق نشده اند به این دلیل است که پایه ای تولید قدرت می کند ، طبقه کارگری بوده است . به عنوان مثال ، در جنگ بیشتر شهدای ما از قشر کارگر بوده اند یا در اتفاقات اخیر که تحرکاتی در خصوص داعش وجود داشت ، بخش قابل توجهی از شهدای مدافع حرم از کارگران بودند. در این میان ، دشمنان با برچسب زنی و بزرگ نمایی از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است و مغالطه هایی که در حوزه زمان صورت می گیرد و سیاسی کردن مطالبات اجتماعی کارگران از تکنیک های رسانه های معاند است. فرض کنیم در یک کارخانه ، کارگران نسبت به حقوق خود اعتراض دارند ، دشمن یک نفر را بر می گزیند و اورا به عنوان نماینده جامعه کارگران کل کشور معرفی و با او مصاحبه می کند . در ادامه تلاش می کنند مطالبه صنفی کارگران به مطالبه سیاسی و ضد امنیتی تبدیل می کنند .

در روش دیگر ، رسانه های معاند می کوشند طبقه کارگری را در تقابل با جامعه سیاسی حکومت و مسئولان قرار دهند. گاهی طرح هایی مانند حذف ارز ترجیحی که بیشترین انتفاع را برای جامعه کارگری دارد را سیاه نمایی می کنند و آن را بر علیه طبقه کارگر معرفی می کنند ، در حالی که این جامعه بزرگ ، کمترین نفع را از یارانه می برد و سیستم جدید کاملا به سود اوست.

* رسانه های داخلی خلا اعتماد دارند

** آقای زارع ، تمام تلاش دولت از اجرای طرح حذف یارانه ها ، کمک به قشر کارگر بود اما دشمن دقیقا این موضوع را مطرح کرد که این کار بر ضد طبقه کارگری بوده است.درواقع روایت اول توسط رسانه های معاند ساخته شد و باید تلاش کنیم تا آنچه درست و حقیقت است مطرح کنیم . از نظر شما نگاه رسانه های داخلی در تصویرسازی باید چگونه باشد تا تصویری که دشمن برای طبقه کارگری ما ساخته است را خنثی کند و خلا رسانه های داخلی ما کجاست که رسانه های معاند جلوتر از ما حرکت می کنند ؟

علت این که چرا رسانه های ما عقب تر از رسانه های معاند هستند این است تکنیک های دشمن در کشور ما جواب داده است . این رسانه ها در گام نخست 10 خبر را منتشر می کنند که 9مورد آن به لحظه و سریع است که در راستی آن اصلا شکی وارد نیست اما خبر دهم چیزی است که می خواهند در رسانه خودشان به عنوان آغازگر یک جریان و عملیات روانی بهره ببرند یعنی خبر دروغ را بین اخبار درست منتشر می کند و چون 9 خبر درست به مخاطب ارائه شده است ، اعتماد آنها جلب شده و خبر دهم هم مورد پذیرش واقع می شود.

آنچه که رسانه های داخلی از آن رنج می برند ، خلع اعتماد است . در گذشته زمانی که اتفاقاتی چون آبان 98 رخ داد ، رسانه های داخلی در حاله ای از ابهام به ابعاد موضوع و حقیقن می پرداختند و یک روایت گری کلی از اتفاقات داشتند که همه چیز آرام است . اما در چند روز اخیر ، خبرگرازی ایرنا به عنوان یک رسانه دولتی ابتدا آشوب ها را تشریح کرد و حتی درباره خسارت ها و تعداد زخمی ها هم سخن گفت و آنچه که قرار بود چند برابر توسط رسانه های بیگانه مطرح شود را به نظر مخاطبان رساند . برای گذر از این مرحله باید گفتگوی میان مردم و مسئولان شکل بگیرد .

* رسانه تریبون مسئولان نیست

** آقای مشکینی ، ما به عنوان یک رسانه باید یک پل برای آوردن یک مسئول به میدان عمل و رصد عملکر او باشیم یعنی اگر قرار چیزی از کشور ما نمایش داده شود از رسانه های داخلی باشد . لطفا در این باره صحبت کنید.

متاسفانه باید بپذیریم که وضعیت ما به عنوان رسانه مناسب نیست و رسانه به معنای واقعی این کلمه نداریم یا تعداد آنها خیلی کم است .درواقع آنچه که ما می بینیم مجموعه هایی است که کار رسانه ای انجام می دهند و هیچ سازمانی برای ساماندهی به وضعیت رسانه ای وجود ندارد . یکی از دلایل این ضعف این است که ما خیلی دیر در این عرصه وارد شدیم و غربی ها خیلی زود به اهمیت این موضوع پی برند.

بر خی در ایران رسانه را مرکز پاسخ گویی به شبهات می دانند یعنی مسئولی در آنجا حضور پیدا کند و به پرسش ها پاسخ دهد ، در حالی که رسانه تریبون مسئولان نیست ، باید ارتباط می ان مردم و حاکمیت باشد . بی توجهی به رسانه های داخلی موجب شده است آنها جایگاه مناسبی در اذهان عمومی نداشته باشند.

برنامه امواج شبهه که گفتگوی تخصصی پیرامون ماهیت شناسی رسانه های معاند فارسی زبان است ، روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 به مدت 60 دقیقه به روی آنتن این شبکه به نشانی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز می رود و در این قسمت به بررسی رفتارشناسی رسانه های معاند با هدف جامعه کارگری پرداخت .

این برنامه به تهیه‌کنندگی سیده‌فاطمه شعار، هماهنگی گیسو جعفرزاده، آیتم‌سازی سمیرا صدیق کردی ، گویندگی فاطمه عبدالوند و با کارشناسی و اجرای مصطفی صادقی تقدیم مخاطبان می‌شود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *