رمزگشایی از سفر امیر قطر و «مورا» به ایران

سفر امیر قطر و مورا به تهران با هدف میانجیگری اگر دربرگیرنده منافع اقتصادی ایران نباشد بی‌فایده است. آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات غربی گزارش کردند، به این شکل بوده که گفتند ما سپاه را از لیست تحریم‌ها خارج می‌کنیم، به‌شرطی که ایران حاضر باشد تا درمورد موضوعات غیربرجامی مذاکره بکند و تعهد بدهد. دقیقا […]