خانه تکانی بزرگ در نیمکت‌های لیگ برتری!

یک فصل پرالتهاب اما جذاب دیگر از لیگ برتر هم به پایانرسید، فصلی پر از مخاطره برای نیمکت های رهبری که بخشیاز آن‌ها دستخوش تغییر شد و بخشی دیگر نیز در آستانه تغییراست.

هجدهمین فصل از رقابت های به اصطلاح حرفه ای فوتبالایران به پایان رسید. پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ به سومینقهرمانی متوالی و پنجمین جام در این 18 دوره رسید تا در کنارسپاهان عنوان پرافتخارترین باشگاه های تاریخ لیگ را یدکبکشد. پروفسور در حالی توانست نامش را در تاریخ لیگ وهمین طور باشگاه پرسپولیس جاودانه کند که طی چهارفصل بهسه قهرمانی و یک نایب قهرمانی رسید.

در طول فصل سکان رهبری تیم های حاضر در لیگ برتر مثلتمام سال های گذشته دستخوش تغییراتی شد که گاها آمارهایتاسف برانگیزی از خود به جا گذاشت. تیمی مثل استقلالخوزستان در یک فصل فوتبالی از یک جین مربی روی نیمکتخود بهره برد، مردانی که در نهایت هیچ کدام نتوانستند یکی ازقهرمان های سال های گذشته را به ساحل آرامش برسانند و درنهایت طعم تلخ سقوط را با قهرمان خوزستانی فوتبال ایرانچشیدند.

در سایر تیم ها نیز شرایط چندان مساعد نبود تا جایی که بهغیر از پنج تیم سایر تیم ها مربیان خود را تغییر دادند تا آماریعجیب در لیگ هجدهم به ثبت برسد. اما نکته کلیدی اینجاستکه به محض به صدا در آمدن سوت پایان لیگ، گمانه زنی هاپیرامون مربیانی که در آستانه تغییر و جابه جایی هستند نیزآغاز شد تا نیمکت های رهبری با اتفاق عجیبی مواجه شود،اتفاقی که از یک اتوبوس جابه جایی مربیان در روزها و هفتههای آتی حکایت دارد.

*خارجی ها می روند؟

اوضاع و احوال پیرامون مسائل ارزی در داخل کشور اصلامساعد نیست از همین رو مدیریت کلان در بیشتر باشگاه هاتمایل چندانی به سرمایه گذاری روی مربیان خارجی ندارد. بادلار 14 تا 15 هزار تومانی اگر بخواهی یک مربی خوباستخدام کنی حداقل باید 7 تا 8 میلیارد تومان پول مربی بدهیاز همین رو کمتر باشگاهی ریسک این موضوع را به جان میخرد. در این بین شرایط برای مربیان خارجی شاغل در اینفصل هم کمی با ابهام روبرو است چون به غیر از برانکوایوانکوویچ که خود شرایط متفاوتی دارد بعید به نظر می رسدجورج لیکنز در تبریز و پائولو سرجیو در آبادان نیز عاقبتچندان خوشی برای ادامه همکاری با تراکتورسازی و صنعتنفت داشته باشند. وینفرد شفر هم دو هفته زودتر از پایان فصلبرکنار شد تا استقلال هم در زمره باشگاه هایی قرار بگیرد کهممکن است فصل را با یک مربی داخلی استارت بزند گرچهبخش عمده از طرفداران این تیم تمایل به حضور یک مربیخارجی بزرگ دارند.

*وداع در روز پایانی

در این بین برخی مربیان داخلی نیز جایگاه شان روی نیمکتهای رهبری تیم ها چندان امن نبود تا آنها نیز در مسیر وداعیتلخ قرار داشته باشند. مجید جلالی به خاطر اختلافات عمده باکادر مدیریتی باشگاه نساجی بسیار بعید است در شهر خستهبماند تا ماجراجویی او بعد از پیکان بیش از نیم فصل دوامنداشته باشد. در جم مهدی تارتار از مدت ها قبل عزم خود رابرای جدایی و ترک پارس جنوبی جزم کرده بود و حالا این امردر حال تحقق است. رضا مهاجری هم با نتایجی که در هفتههای پایانی با ماشین سازی کسب کرد با وجود ادعایی کهنصیرزاده مدیرعامل باشگاه در قبال تمدید قرارداد او به زبانآورده بود، چندان وضعیت مناسبی برای ماندن ندارد و او نیز درزمره کسانی است که فصل آتی باید دنبال تیم جدیدی باشد.

*ژنرال و امپراطور در صدر شایعات

برخی شنیده ها از این امر حکایت دارد که وضعیت امیر قلعهنویی و افشین قطبی دو مربی سابق تیم ملی ایران به هم گرهخورده است. امیر با سپاهان درصدد قهرمانی در جام حذفی وتکمیل فصل رویایی خود است اما در این بین شایعات و اخبارپنهانی از نزدیک بودن او به نیمکت رهبری استقلال حکایت دارد. این شایعات اما از سوی او تکذیب شد ولی برخی مصرانهادعای خود برای بازگشت امیر به قلعه استقلال را تکرار میکنند. پیرو این گمانه زنی ها شنیده می شود اگر قلعه نوییاصفهان را به مقصد تهران ترک کند گزینه اول سپاهانی هابرای جانشینی امیر کسی نیست جز افشین قطبی که شرایطچندان مطمئنی برای ماندن در فولادآرنا ندارد. قطبی که فولاد رابه جایگاه ششمی لیگ برتر رساند در صحبت های اخیر خودمدعی شده اگر در این تیم ماندنی شود، تیمی مدعی قهرمانیخواهد ساخت و به نوعی شایعات جدایی اش را قوت بخشید وحضور او در سپاهان به جای قلعه نویی می تواند جابه جاییجذابی باشد.

*پدیده لیگ با یحیی می ماند؟!

یحیی گل محمدی را می توان بهترین مربی لیگ هجدهم لقبداد. مردی که با تیمی کم ستاره مدرن ترین نمایش ممکن را دربین 16 تیم لیگ ارائه داد و با رساندن پدیده به سهمیه آسیاییکلکسیون موفقیت هایش را تکمیل کرد. در شرایطی که همهانتظار داشتند برای تکمیل ماجراجویی های خود سال دوم رانیز در مشهد بگذراند، به یکباره مورد توجه روسای فدراسیونفوتبال قرار گرفت تا جانشین کرانچار کروات در تیم امید شود. تاج از او به عنوان سرمربی آتی امیدهای ایران نام برد اما خودیحیی با اشاره به این که تصمیم نهایی را اتخاذ نکردهطرفداران پدیده لیگ را با تردیدهای زیادی روبرو کرد.

*نیمکت های تثبیت شده لیگ نوزدهم

از برانکو و پرسپولیس که شنیده می شود با شرایطی خاصهمچنان به همکاری خود ادامه می دهند. انگشت شمار نیمکتهایی مشاهده می شود که رهبر خود را برای فصل آتیشناختند. در پیکان حسین فرکی همچنان باقی خواهد ماند بلکهبتواند تیمی در حد و اندازه های خودروسازان بسازد. دراصفهان نیمکت ذوب آهن نیز با علیرضا منصوریان یکی دیگراز تثبیت شده های فصل آتی خواهد بود. گل گهر سیرجانقهرمان دسته اول هم با بگوویچ وارد اولین تجربه لیگ برتری خودخواهد شد ضمن این که شنیده می شود شاهین شهرداریبوشهر هم با عبدا.. ویسی همچنان ادامه خواهد داد تا پروازیبلند به آسمان فوتبال ایران داشته باشد. ابراهیم صادقی جوانهم با رای اعتماد از سوی باشگاه سایپا فصل آتی جایگاهیتثبیت شده روی نیمکت این تیم خواهد داشت بلکه بتواند درعرصه مربیگری نیز با تیمی که دو دهه فوتبالی را در آن گذراند،روزهای درخشانی داشته باشد.

*فقط 5 تیم مربی خود را برکنار نکردند!

در فصلی که گذشت تنها 5 تیم دست به تغییر در کادر فنی خوددر بازی های لیگ برتر نزدند. به عبارت ساده تر 11 تیم در کادرفنی خود تغییر ایجاد کردند و میزان تغییر در کادر فنی تیم هابیش از 68 درصد بوده است.

به طور میانگین از هر سه تیم فقط یک تیم کادر فنی خود راحفظ کرد و یا به عبارتی دیگر از هر سه مربی دو مربی برکنارشدند. این اتفاق نشان می دهد امنیت شغلی برای مربیان دربازی های لیگ برتر از بین رفته است و معدل میزان حضورمربیان در تیم های لیگ برتر به یک فصل هم نمی رسد و این میتواند یک زنگ خطر جدی برای سازندگی مربیان و هم چنین بهاءدادن آنها به بازیکنان جوان باشد.

اکنون همه مربیان ما به خوبی متوجه شده اند برای آن‌ها در تیمهای لیگ برتری باید نتیجه گرفتن از همه چیز مهم تر باشد و بهراحتی می توانند در راستای دست یابی به این هدف میداندادن به جوان ها را قربانی کنند. میزان تغییرات در کادر فنیتیم های لیگ برتری در حالی 68 درصد ثبت شده است که 34 مربی این فصل تیم ها را هدایت کردند و این نشان می دهد درخیلی از تیم ها تغییرات بیش از یک بار بوده است.

*تغییرات صورت گرفته در کادر فنی تیم های لیگ برتری درفصل 98-97

پرسپولیس: برانکو  

سپاهان : امیر قلعه نویی

استقلال: شفر فرهاد مجیدی

پدیده شهرخودرو: یحیی گل محمدی  

تراکتورسازی: جان توشاک محمد تقوی لیکنز

ذوب آهن: امید نمازی علیرضا منصوریان

سایپا: علی دایی ابراهیم صادقی

فولاد: سیروس پورموسوی ایلی استان عزیز فرسیات افشین قطبی

صنعت نفت آبادان: پائولو سرجیو    

نساجی مازندران: جواد نکونام مجید جلالی    

پیکان: مجید جلالی حسین فرکی    

پارس جنوبی جم : مهدی تارتار  

ماشین‌سازی‌تبریز: فیروز کریمی رضا مهاجری    

نفت‌ مسجدسلیمان: عبدالله ویسی علیرضا مرزبان فیروزکریمی    

سپیدرود رشت: خداداد عزیزی علی کریمی سهیل حقشناس –  نادر دست نشان    

استقلال خوزستان:  داریوش یزدی کریم بوستانی کریمقنبری سیروس نعمتی نژاد سید محمد علوی

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *