مردم واحدهای نمونه را به ما معرفی کنند

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این انجمن امسال درصدد برآمده است تا مردم واحدهای نمونه را معرفی کنند و نشانه ‘حامی نماد' به منتخبان مردم تعلق گیرد.

حسین ابراهیمی روز پنجشنبه افزود: در چارچوب تحقق شعار سال مبنی بر  «حمایت از کالای ایرانی' انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ارائه نشانه ‘حامی نماد' به واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات منتخب مردم، به کمک تولید ملی می آید.

وی ادامه داد: یکی از محوری ترین اقدامات برای توسعه اقتصادی، شعار امسال مبنی بر ‘حمایت از کالای ایرانی' است زیرا تولید زمانی به شکل واقعی به توسعه می رسد که دارای کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه برای مصرف کننده باشد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: امسال مراسم تقدیر از واحدهای نمونه در رعایت حقوق مصرف کننده در قالب جشنواره برگزار می شود تا مردم در طول سال از طریق سامانه اینترنتی که توسط انجمن حقوق مصرف کنندگان به آنان معرفی می شود، به تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات امتیاز دهند.

وی افزود: انتخاب بهترینها از بین تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات توسط مردم و اعطای نشان ‘حامی نماد' به آنها، چراغ راهی برای حمایت مردم از کالای ایرانی است.

ابراهیمی همچنین ‘خدمات پس از فروش و ضمانتهای مرتبط با کالا' را بهترین شیوه برای حمایت مردم از کالای ایرانی توصیف و بیان کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه خدمات پس از فروش یک الزام قانونی برای تولیدکننده می باشد اما قدرت اجرایی در دست سازمانهای نظارتی است و این انجمن تنها می تواند فرهنگ ساز و مطالبه گر باشد.

وی ادامه داد: انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان نهادهای غیردولتی هستند که ظرفیت پذیرش 60 میلیون ایرانی را با همه گرایشها، سلائق، عقاید و قومیتها دارند و معرفی کننده تولیدکنندگان کالا یا عرضه کنندگان خدمات خوب و ممتاز به مردم هستند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: 300 شعبه انجمن شهرستانی و 31 انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح کشور وجود دارد. درخواست این نهاد به عنوان مدعی العموم از دستگاههای اجرایی مشورت با اعضای آن قبل از هر نوع تصمیم گیری است.

 

 

منبع: ایرنا

image_print
1220 پاسخ