تدبیر دولت، همکاری بخش خصوصی

بررسی آثار خروج یک جانبه آمریکا از «برجام» اقتصاد هراسی ندارد روشنک: دولت و بخش خصوصی تدابیر لازم را اندیشیده اند «لغو «برجام» به اندازه فیلترینگ تلگرام مردم را نگران نکرده و نمی‌کند. چرا که ما به بدعهدی آمریکایی‌ها عادت داریم» این جمله را رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی که از فعالین اقتصادی بخش خصوصی […]

بیانیٌه پایانی مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در همایش گرامیداشت مقام معلم.اردیبهشت ۱۳۹۷

بسم اللٌه الرُحمٰن الرٌحیم بیانیٌه پایانی مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در همایش گرامیداشت مقام معلم.اردیبهشت ۱۳۹۷ معلٌم غریبِ آشنا در وطن…! با سپاس بیکران، برخالق کَون ومکان، آفریننده و اولین معلم انسان، خداوند رحیم و رحمان وسلام وصلوات بر محمد مصطفیٰ،فخرانبیاء واولیاءودرود به ارواح مطهٌر شهدا، بویژه معلمان شهید: بهشتی، رجایی،باهنر وشریعتی ازنسل […]