قهر با صندوق رای؛ رای به اقلیت است

علیرضا ارزانی | رئیس ستاد مردمی دکتر پزشکیان در استان خراسان رضوی

از برکات انتخابات در ایران و سایر کشورها، ظهور چهره‌های مستعدی است که علاوه بر اینکه با ایده‌های نو همراهند، زمینه ورود نخبگان به عرصه سیاسی را نیز فراهم می‌کنند و در این میان دکتر پزشکیان نمونه بارزی از این چهره‌هاست.

انتخابات در هرکجای جهان همواره با مشارکت به معنا رسیده است و شاخص جمهوریت آن نیز به میزان مشارکت وابسته است. در این بین بی‌شک مشارکت موثر شهروندان، به شکوفایی شخصیت مدنی آن‌ها و ارائه دیدگاه شخصی می‌انجامد، و علاوه بر آن، دیدگاه‌های متنوع‌ مد نظر قرار می‌گیرد و منافع ملی ارجحیت پیدا می‌کند.

به گفته دکتر پزشکیان «قهر با صندوق رای؛ رای به اقلیت است»! و این ما هستیم که با مشارکت مؤثر خود در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، اثرگذاریم و باید از این حق اساسی خود به درستی بهره ببریم. چراکه حضور حداکثری مردم موجب شکل گیری دولتی قدرتمندتر و با پشتوانه ملی محکم‌تری می شود و همین عامل نیز می تواند ارتقای جایگاه و وزن دولت در ساختار تصمیم‌گیری کشور و جهان را به همراه داشته باشد.

ما برای افزایش انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی مسئولیم؛ بنابراین هشتم تیرماه وعده دیدار ماست و از آنجایی که معتقدیم «آزادی حق همه انسانهاست اما آزادی اکنون در خیلی جاها قربانی شده است»، هیچ وقت با خالی کردن میدان و امتناع از حق رای خود، میدان را برای آنانکه ملک و ملت برایشان اهمیتی ناچیز دارد، خالی نمی‌گذاریم.

 

image_print