همه باهم «برای ایران»…

علیرضا ارزانی | رئیس ستاد مردمی دکتر پزشکیان در استان خراسان رضوی برای تمام آنانکه سرنوشت کشور برایشان اهمیت دارد، هفته‌ای که گذشت، هفته‌ی ارزشمند و البته پرچالشی بود. و اما بالاخره روز موعود فرا رسید؛ امروز هرکس با هر منطق و رایی مسئول است! مسئول انتخابی است که بر کاغذ رای خود مرقوم می‌کند […]