سلامت روان و آسیب شناسی نوجوانان

سلامت روان نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این دوره زمانی، دوره شکل‌گیری هویت، توسعه مهارت‌های اجتماعی و عاطفی، و پایه‌ریزی سلامت روان در بزرگسالی است. مشکلات سلامت روان در نوجوانی می‌تواند تأثیرات منفی طولانی مدتی بر زندگی فرد داشته باشد و حتی تا بزرگسالی ادامه یابد. به همین دلیل، توجه به سلامت روان نوجوانان و اطمینان از دریافت حمایت و مراقبت مناسب از اهمیت حیاتی برخوردار است.