پیرو دفاع جانانه نیروی های مسلح؛

رمی جمرات

حسین رفیعی | مدیرمسئول طی 24 ساعت گذشته تحلیل‌های متفاوتی از دلواپسان و افراطی‌ها و منتقدان از #تنبیه_متجاوز خواندم و از این نگاه ناراحت شدم. چراکه فارغ از درست یا غلط بودن این اقدام باید، ذره‌ای ایرانی و وطن پرستانه به موضوع نگاه کرد. ۴۰۰ سال است که خاک مملکت را شیاطینی مثل اسرائیل، انگلیس […]