سایه‌ای از سر جهان کم شد؛

هرگز از مرگ نترسیدم من

مریم اصغری آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد تنه‌ای بر در این خانه تنها زد و رفت خبر تلخ و کوتاه بود باقی مانده یک قرن شعر معاصر، پس از سال‌ها […]

گره پادمانی چطور باز می‌شود؟

در انتظار اراده سیاسی

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: وجود اراده سیاسی در غرب و آمریکا برای پایان دادن به موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس مهم‌ترین عنصر است، اگر این اراده وجود داشته باشد به راحتی می‌توانند بپذیرند آژانس دیگر وارد این مقولات نشود. صباح زنگنه با اشاره به مذاکرات وین و برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه متن […]