نامه‌ای تقدیم به شهردار محترم مشهد مقدس:

مشهد مقدس؛ بهترین یا بدترین شهر برای فعالیت بخش خصوصی؟

شهردار محترم مشهد مقدس با سلام جنابعالی مورد احترام همه بوده هستید و آنچه ذکر می‌شود، بجز موضوع مخالفت با حمایت شما از کسانی که طرح ثامن و پروژه‌های اطراف حرم مطهر را نابود کرده‌اند و تعریفی که از حال خوب کارآفرینان بخش خصوصی در مشهد مقدس ارائه داده‌اید(تعریفی که ممکن است کارآفرینان بیشتری را […]