‍ ۱۸برند برتر مشهد در همایش برندینگ خراسان۱۴۰۱ معرفی شدند

۱۸برند برتر مشهدی در دهمین همایش برندینگ خراسان با رویکرد سیستم سازی و ماندگاری برند، معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری همایش برندینگ خراسان، دراین مراسم برندهای برتر در دو حوزه صنعت و اصناف معرفی شد. در حوزه صنعت برندعنوان شایسته تقدیر تعلق گرفت به شرکت‌های؛ پارس سامان ایرانیان، حوله یاس سپید مشهد، خوشنام خراسان […]