pishgaman

مصوبات توس در راه طهران

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد گفت: مشکلتوسعه و عمران توس مالی نیست بلکه نبود طرح های راهبردی مصوب استبر همین اساس طرح راهبردی توسعه و عمران توس تدوین و در کمیسونماده 5 تصویب و اکنون نیز برای تایید به تهران ارسال شده است.

مسعود ریاضی در نشست خبری در سالن جلسات 2 شورای شهر مشهدبا بیان اینکه هویت مغفول‌مانده مشهد باید احیا و به مردم بازشناساندهشود، به‌عبارت نقش‌بسته بر روی پیراهن خود اشاره کرد و گفت: انتخاباین لباس با عبارت «تا ثبت جهانی توس …» تعمدی بوده و تاکنون نگاه مابه‌سوی این ظرفیت و گنج گرانبها جلب نشده است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد متذکرشد: مکان‌های دیدنی بسیاری در ایران ثبت جهانی شدند، در صورتی‌کهاین اتفاق برای توس نیفتاده در حالی که این موضوع حق مسلم مردم ایرانو مشهد بوده و نگاه مسؤولان استانی از جمله نمایندگان مجلس واستاندار را می‌طلبد.

وی با اظهار امیدواری در این خصوص، بیان کرد: استاندار به‌این موضوععلاقه‌مند بوده و جای خوشحالی است که میراث فرهنگی نیز بهاین عرصهورود پیدا کرده تا مقدمات کار فراهم شود.

ریاضی با بیان اینکه توس برای احیا شدن نیاز به دو حیطه کار عمده دردو حوزه عمرانی و فرهنگی دارد، افزود: یکی از مشکلات در حوزه عمرانیاین است که توس فاقد طرح‌های جامع و تفصیلی شهری بوده و از سال92 که به‌مشهد تعلق گرفته در هر اقدام با چالش و مشکل مواجه شدهاست.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد تأکیدکرد: به‌همین منظور با وجود دستور خاص رهبری در 23 سال قبل، تاکنونکار جدی صورت نگرفته که با تشکیل این کمیسیون در شورای پنجم طرحراهبردی توس در اداره کل راه و شهرسازی به‌دست مشاور سپرده شد،جلسات متعددی بدین منظور برگزار شد.

ریاضی با اشاره به اینکه وجود طرح تفصیلی نیز نباید نادیده گرفته شودکه شهرداری برای تهیه آن پیش‌گام شده، متذکر شد: یکی از قفل‌هایاساسی طرح راهبردی بود که باید گشوده شود و اگرچه که به‌کُندی، اماپیش رفته است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد با اشارهبه بازسازی و بهسازی عمارت اربابی چهار برج به‌منظور بهره‌برداری وبازدید عموم، گفت: از این دست پروژه‌ها در دستورکار قرار گرفته، میراثفرهنگی خراسان رضوی به‌عنوان یکی از متولیان نیز همکاری خوبی دراین راستا داشته و تحرکات خوبی را به‌انجام رسانیده است.

وی به‌آغاز عملیات مرمت و بازسازی تابران توس توسط میراث فرهنگی وگردشگری خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: اقدامات فرهنگی در توسشامل دو بخش است، برخی از خدماتی که امروز باید صورت گیرد، مربوطبه‌همینامروز و برخی از آن‌ها برای آینده بوده و ماندگار است، مانندنصب الما‌ن‌ها.

ریاضی با بیان اینکه اقداماتی برای مناسبت‌ها و رویدادها تعریف شده،یادآور شد: احساس ما این است که اگر این موارد انجام شود، توس جانیدوباره می‌یابد.

* بزرگ‌ترین پروژه مطالعاتی شهرداری با نام پردیس توس نیز در حالانجام است

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد اضافهکرد: جلوخان یکی از اولین اقداماتی بود که دیوار سخت بین مدیریتشهری و میراث فرهنگی را فرو ریخت و اقدامی موفق بود، یک باغ هفتهکتاری که در 26 آبان 97 کلنگ‌زنی شد و بخشی از آن در 25 اردیبهشت98 افتتاح شد.

وی تشریح کرد: در همین راستا بزرگ‌ترین پروژه مطالعاتی شهرداری بانام پردیس توس نیز در حال انجام است که حد فاصل رودخانه کشف‌رود تاجلوخان را در بر گرفته و 30 هکتار مساحت دارد.

ریاضی به پروژه رودباره در کشف‌رود اشاره کرد و گفت: این پروژهبه‌منظور رفع نازیبایی فضای پل کشف‌رود است که به‌همین منظور یکپارک خطی با رعایت حریم‌های سازمان آب ایجاد می‌شود تا این وضعیتنابسامان بهبود یابد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارکرد: نخستین گام برای زنده‌کردن توس، عبور از بلوار شاهنامه است، دراین مسیر دو مجسمه نصب شده و مکان نصب المان‌های دیگر به‌صورتفیگوراتیو دارای مضامین و داستان‌های شاهنامه به‌منظور آشنایی بیشترمردم، در جلوخان جانمایی شده است.

وی تأکید کرد: سه‌راه شاهنامه باید به‌یک ورودی آبرومند تبدیل شود کهبرای ایجاد پلازهای شهری در این منطقه با شهرداری رایزنی شده، اعتبارمورد نیاز برای اجرای پروژه ره‌باغ نیز در نظر گرفته شده است.

ریاضی درخصوص اقدامات فرهنگی صورت‌‌گرفته بیان کرد: برای ثبتجهانی توس در حال پیگیری هستیم، شهرداری هم در حال پیگیری برایاختصاص ساعت شاهنامه در مدارس است، شهر خلاق ادبیات برایبرندسازی مشهد نیز صورت می‌گیرد و مذاکرات آن با یونسکو انجاممی‌شود.

برای توس مدیر پروژه انتخاب شده است

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسلامی شهر مشهد با اشارهبه اینکه طراح دو المان نصب‌ شده در سه‌راه شاهنامه و میدان هفت‌خوانایرانی هستند، اظهار کرد: برای تشکیل شرکت توسعه توس مکاتباتزیادی با شهرداری شده و اکنون موضوع در وزارت کشور در دست بررسیبوده، در خلأ این شرکت برای توس مدیر پروژه انتخاب شده است.

وی یادآور شد: برای پروژه‌های مطالعاتی توس تاکنون بیش از 3 میلیاردتومان اعتبار پیش‌بینی شده، برای جلوخان نیز اعتبار 16 میلیارد تومانیپیش‌بینی شده و پروژه‌های عمرانی و فرهنگی در بودجه امسال 18 میلیاردتومان را به خود اختصاص داده که اگر حرکت این قطار شتاب گیرد، نیازبه اعتبار بیشتری است.

ریاضی با اشاره به قرارداشتن آرامگاه بسیاری از مفاخر در قبرستانسفالقان، بیان کرد: یکی از اقدامات ساخت موزه مفاخر در این قبرستاناست که المان‌هایی در رابطه با این مفاخر در موزه به‌نمایش گذاشته شود،آثار باقیمانده در هارونیه نیز به‌این موزه منتقل می‌شود تا از آن‌هانگهداری شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *