از نوشتن در دفترچه شخصی تا همکاری با مازیار فلاحی

ترانه و ترانه سرایی در کشور ما شاید به اندازه شعر قدمت نداشته باشد اما بی شک یکی از مهمترین جریان‌های به شمار می‌رود. متاسفانه در دهه‌های اخیر شاهد افول سطح ترانه و عدم برخورد هنری خوانندگان با این مسئله بوده ایم. یکی از مهمترین علل تاثیر گذار بر این مساله شاید عدم مطالعه کافی […]