بسیجی، نجیب و فعال بود

بعد از 4سال و 8ماهایفای مسئولیت در سمت استانداری خراسان رضوی، عصر یکشنبه 27 آبان ماه ساختمان بهار و استانداری خراسان رضوی را در میان بدرقه پرشور مسئولان استان و همکاران خود ترک کرد. «علیرضا رشیدیان» روزی که به عنوان استاندار خراسان رضوی مطرح شد، چهره‌ای کمتر شناخته شده بود. شاید به واسطه سمتی که […]

شانس های بین المللی

روزهای بعد از آبان 1397 هر چند قرار بود روزهای سخت جمهوری اسلامی ایران باشد و در حالی که اقتصاد کشورمان زیر بار « شدیدترین تحریمهای بی سابقه آمریکا در طول تاریخ» قرار دارد، آمریکای ترامپ و متحدان منطقه ایش به ویژه عربستان، پیروزی های سیاسی خود را جشن بگیرند و موضع خود را در […]