نیاز عکاس به آموزشِ نگاه کردن

از زمانی که دوربین عکاسی اختراع شد، همه افراد عاشق دیدن تصویر خود در پهنه عکس و قاب تصویر شدند. اما کمتر کسی به این قاب جادویی نگاه تیزبینانه و عقاب‌وار داشته و با رشد جمعیت و مقوله روان شناسی و اجتماعی هنرمندان عکاس بیشماری روی بدین ژانر از عکاسی نموده و جامعه را از […]

آشتی دادن مردم با نشاط آسان نیست

شادی اجتماعی تاثیر مستقیمی روی خلق اشخاص می‌گذارد و حس نوع‌دوستی را در جامعه گسترش می‌دهد. این درحالی است که اگر در جامعه‌ای سطح نشاط اجتماعی مطلوب نباشد، افراد احساس فلاکت، نگرانی و تنهایی می‌کنند. نشاط اجتماعی، اثرات موثری بر زندگی شهروندان و جامعه دارد که تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌ پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، […]

به نام گرانی، به کام سودجویان

همه چیز از فضای مجازی شروع شد. جایی که اعتراض‌ها به دولت و ایرادهایی که جناح مخالف از بودجه‌گذاری و وضعیت اقتصادی مطرح می‌کرد، توام شد و زمزمه‌ها برای برپایی تجمع در مشهد شروع شد. در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته پیش پیام‌هایی به صورت گسترده برای دعوت مردم به برپایی «تجمع نه به […]