احزاب ما مریض متولد شده‌اند

میز گرد « نگاهی به جایگاه احزاب؛ محدویت‌های قانونی و دولتی» به میزبانی روزنامه صبح­امروز و با حضور جواد آرین­منش؛ رئیس خانه احزاب خراسان رضوی ، علی گندمی؛ رئیس شورای هماهنگی انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی و مرتضی کرامت؛ عضو حزب کارگزاران خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست که با محوریت آن نقش احزاب […]