نایب رئیس شورای شهر کاشمر مطرح کرد:

برخی برای انتخاب شهردار به شورائیان دستور می‌دهند

نایب رئیس شورای شهر کاشمر گفت: برخی از بیرون شورا برای انتخاب شهردار به شورائیان دستور می‌دهند و اگر بخواهد این گونه پیش برود، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. باوجود اینکه ۲۳ شهریور ماه محمد صادقی به عنوان چهل و پنجمین شهردار کاشمر انتخاب و معرفی شد، اما هنوز نیامده عطای کلیدداری شهر را به لقایش بخشید […]

در گفت و گو با صاحبنظران در باره انتخاب شهردار مشهد مطرح شد:

شهردار جوان و با انگیزه یا باتجربه و خسته؟

انتخاب شهردار مشهد مهم‌ترین دستورکار شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم است که به گفته موسی‌الرضا حاجی‌بگلو سخنگوی شورای شهر ششم مشهد طبق فرآیند و شاخص‌های مدنظر، با همفکری اعضای شورا در مرحله نخست 32 نامزد برای تصدی شهرداری مشهد انتخاب شدند که پس از بررسی این تعداد، به 21 گزینه رسید. در ادامه […]

استاندار خراسان شمالی:

شوراها سلایق شخصی را در انتخاب شهردار دخیل نکنند

استاندار خراسان شمالی با بیان این که سلایق شخصی از بدیهیات تصمیم گیری به شمار می رود، گفت: اعضای شورای شهر باید در مواقع اختلاف مصالح مردم را در نظر بگیرند و این شاخص را در انتخاب شورا دخیل نکنند. به گزارش ایرنا، محمد علی شجاعی در دیدار اعضای منتخب ششمین دوره شورای شهر بجنورد […]

در گفت و گو با حسن موحدیان عضو منتخب شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم مطرح شد:

آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران، چالش انتخاب شهردار

محمد علی علی نژاد هیئت وزیران در سال 1397 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار  را به تصویب رسانده است که با اجرای این آئین نامه بسیاری از گزینه‌های شهرداری مشهد امکان نشستن روی این صندلی خدمت را ندارند. به گفته حسن موحدیان عضو منتخب شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم این آئین […]