کابوس بازگشت طالبان

امیر پسنده‌پور | دانش آموخته روابط دیپلماتیک ایالات متحده قطعا نه تنها به نفع دموکراسی، مردم افغانستان و آزادی بلکه صرفا به جهت تامین منافع خود در این کشور حضور داشته و به محض تحصیل حاصل با کمترین تعهدی، امنیت و منطقه و کشورهای همسایه را به خطرانداخته است. خطر ایجاد یک جنگ داخلی در […]