خراسان رضوی: نیشابور

گلریزان  ۱/۵ میلیارد تومانی مردم نیشابور برای آزادی زندانیان جرایم «غیرعمد»

گلریزان  ۱/۵ میلیارد تومانی مردم نیشابور برای آزادی زندانیان جرایم «غیرعمد»

کمک‌های جمع آوری شده در سنت نیکوی «گلریزان» نیشابور برای آزادی زندانیان مالی و جرایم «غیرعمد» به مبلغ یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسید.

در جشن گلریزان یکشنبه شب، ۱۹ فروردین،  مبلغ ۲۱۹میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بصورت نقدی کارت کشیده شد و الباقی مبلغ که یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۱۳۰ هزارتومان است، ضمانت شد.

با توجه به تجربه سالیان قبل، «ستاد دیه» موظف شد الباقی زندانیان مالی غیر عمد را تحت پوشش تسهیلات و کمک‌های مالی این ستاد قرار دهد. مطابق آمار ارسالی انجمن حمایت از زندانیان به «صبح‌امروز»، در سال گذشته از ۲۸ میلیارد تومان بدهی زندانیان مالی مبلغ ۹ میلیارد و هشتصد میلیون تومان را ستاد دیه تقبل کرده است که یک و نیم میلیارد تومان را از خانواده‌های زندانیان گرفته و یک و نیم میلیارد نیز مبلغ گلریزان پارسال بوده است. در نهایت پس از جمع آوری ۱۳ میلیارد تومان این انجمن توانسته است مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از  شاکیان تخفیف بگیرد و ۱۲۵ زندانی را به آغوش خانواده برگرداند.

یکی‌از نکات قابل تامل این مراسم هدیه نقدی یکی از نخبگان نوجوان همشهری، امیرارسلان درودی، با مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بود.

image_print