چطور صدای واقعی خودمان را پیدا کنیم؟

آرش تقوی

 

صحبت کردن در رابطه با صدای واقعی خودتان چیزی است که گویندگان، صدا پیشگان، خواننده ها، بازیگر ها، افرادی که دیگران را سرگرم می کنند، سخنوران و افراد عمومی همیشه تلاش می کنند تا آن را انجام دهند. در صورتی که شما تا کنون بر روی یک صحنه اجرا داشته باشید و شک کرده باشید که آیا می توانید چیزی که می خواهید را بخوانید، و یا اگر گاهی احساس کرده اید که می توانید صدای خودتان را بهبود بخشید و یا گاهی اگر احساس کرده اید که صدای شما هیچ چیز خاصی ندارد، قطعا شما باید تلاش کنید تا بیشترین توان صدای خودتان را به دست بیاورید و در واقع صدای واقعی خودتان را پیدا کنید

یافتن اعتماد به نفس برای خواندن در مقابل دیگران، نیازمند تلاش، نظم و استفاده از تکنیک های درست می باشد که در ادامه روش هایی برای پیدا کردن صدای واقعی خودمان مطرح کردیم.

 

1- ساز خودتان را بشناسید

این یعنی که شما باید صدای خودتان، بدن خودتان، احساسات و نحوه استفاده از آن ها را به خوبی بشناسید تا بتوانید از تمام منابع خودتان استفاده کنید! در صورتی که بدن خودتان را نشانسید و بیش از حد روی آن فشار بیاورید، قطعا این کار باعث می شود که کل پتانسیل شما از بین برود. در صورتی که شما احساسات خودتان را نشناسید، قطعا اجرای شما ضعیف خواهد بود.

 

2- سبک و مشخصه صدای خودتان را بشناسید

گام بعدی در این روند، این است که نسبت به سبک و روش کاری خودتان مطمئن باشید هر کس که سبکی منحصر بفرد خود را داشته بادشد و برای بهبود آن تلاش کند دیر یا زود طرفداران و مخاطبان خود را پیدا می کند و ستاره ای از آسمان هنر صداپیشگی خواهد شد .

 

3- خودتان را بشناسید

یک گوینده  و یا یک سخنران که واقعیت وجودی خودش را بشناسد، می تواند نسبت به دیگران متمایز باشد. شما آن ها را به یاد می آورید. به قول معروف هر آن چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. در نتیجه شما باید ماهیت درونی خودتان را به خوبی بشناسید تا بتوانید بر روی دیگران تاثیر بگذارید. به همین دلیل یکی از مهم ترین کارها در دنیا این است که خودتان و هدف تان را بشناسید. شما باید به این سوال پاسخ دهید.

 

چرا به سمت گویندگی آمده اید؟

معمولا این علت چیزی است که در درون شما وجود دارد و حتی گاهی ممکن است شما را به چالش بکشد.

شما برای داشتن اعتماد به نفس کافی باید دانش و نظم کاری داشته باشید تا بتوانید به این ویژگی ها دسترسی پیدا کنید- این ویژگی ها شامل داشتن یک صدای قوی و یا ارائه یک پیام و یا یک برند خاص می باشد- این کار باعث می شود که شما بتوانید قدرت و پیام صدای خودتان را به دیگران عرضه کنید.

وقتی که شما به عنوان یک گوینده  اجرا می کنید، آیا بخشی از شما برای کودک درون شما اجرا می کند که فقدان هایی در گذشته داشته ؟ یا برای آن بخشی که شکست های عاطفی داشته است؟

آیا شما می توانید تمام خودتان را به هدفی اختصاص دهید که باعث انگیزه دادن به دیگران شود تا بتوانند مسیر خودشان را پیدا کنند؟

شما باید کاری کنید که گویندگی و صدای شما از شما بزرگتر باشد و باعث انگیزه یافتن دیگران شود تا بتوانید به این صورت، بر روی دیگران تاثیر خوبی ایجاد کنید.

 

image_print