چرا زنجیره ویروس قطع نمی‌شود؟

کمتر از ۲۰ درصد مردم با بی انصاف، باعث عدم قطع زنجیره ویروس کرونا وکشته شدن مردم می‌شوند. ۶۰ درصد مردم از اول اسفند خود را در خانه‌ها زندانی کرده‌اند، ۲۰ درصد نیز کادر نظام سلامت، مسئولین، تولید کنندگان، کسبه تامین کنندگان نیاز مندی‌های بهداشتی و غذایی مردم که مجبورند با رعایت توصیه های بهداشتی […]