زود، دیر می‌شود

امشب در خانه هایمان به امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) و فرزندش امام رضا (ع) برای قطع زنجیره ویروس کرونا توسل کنیم. قطع زنجیره ویروس کرونا با شتر سواری دولا – دو لا نمیشود. به در خواست های نمکی ها و رزم حسینی ها، برای قطع زنجیره ویروس کرونا توجه و با سختگیری مردم […]