رقص شاخه های زیتون منتشر شد

جواد لگزیان مجموعه کتاب (رقص شاخه های زیتون) آمده است تا بین رویای کودکی ما و جامعه امروز پلی زیبا با چشم اندازی فراموش نشدنی باشد. (رقص شاخه های زیتون) آمده است تا به ما بگوید با وجود بادهای بدی همچنان آری همچنان نسیم خوشایند خوبی می وزد و عطر شادی منتشر میکند. چهار داستان […]