کاهش میانگین زمان دادرسی،اولویت قوه قضاییه

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: رفع اطاله دادرسی وکاهش موجودی پرونده از مهم‌ترین برنامه‌های دارای اولویت در سالجاری قوه قضاییه است .

به گزارش روزنامهصبح امروزحجت‌الاسلام علی مظفری در نشستخبری که صبح روز شنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه که در ستاددادگستری برگزار شد افزود: یکی از دغدغه‌های رئیس جدید قوهقضاییه کاهش اطاله دادرسی بوده که به طور جدی در سطح کشور و به تبع آن در خراسان دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: میانگین زمان دادرسی پرونده‌ها در دادسراها ۲۹ روز بوده که این مدت زمان در دادگاه حقوقی و کیفری و خانواده به ۸۹ روز می‌رسد و میاگین دادرسی در سطح اسان ۵۶ روز است.

حجت‌الاسلام مظفری اظهار کرد: در سال‌های اخیر موجودی شعب حدود۸۰۰ پرونده بوده که در سال ۹۷ به عددی پایین تر از ۲۰۰ رسیده و ایندر صورتی است که پرونده‌های ورودی سال گذشته ۱میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ پرونده وارد شده که در سال جاری نسبت به سال گذشتهشمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف به‌طور میانگین چهاردرصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش پروژه‌های عمرانی

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی این استان در سال ۹۷ مانند سال‌هایقبل تلاش کرد در موضوعات مختلف عملکرد مثبتی داشته باشد و از جملهدر بحث عمرانی به‌علت اینکه فضای اداری مناسبی در گذشته برایپاسخگویی نداشتیم، اقداماتی انجام شد.

حجت‌الاسلام مظفری خبر داد: تا پایان سال گذشته، ۴۳ هزار و ۶۶۰ مترمربع پروژه برای ساختمان‌های دادگستری با ۷۱۵ میلیارد ریال اعتباراجرا شده است.

وی با بیان اینکه  مجتمع قضایی بزرگی نیز در منطقه قاسم‌آبادمشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاشمی‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری رسد، اظهار کرد: کمبود نیرویانسانی از دیگر چالش‌های دادگستری این استان است، طی ۵ سالاخیر ۱۹۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند و این درحالی است که طبق قانون باید 3 هزار نفر در کل قوه قضائیه جذبشوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است.

وی با بیان اینکه  مجتمع قضایی بزرگی نیز در منطقه قاسم‌آبادمشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاشمی‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری رسد، اظهار کرد: کمبود نیرویانسانی از دیگر چالش‌های دادگستری این استان است، طی ۵ سالاخیر ۱۹۰ قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند و این درحالی است که طبق قانون باید 3 هزار نفر در کل قوه قضائیه جذبشوند، ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است.

کمبود نیروی انسانی

مظفری افزود: خراسان رضوی حداقل به ۶۰۰ نفر کارمند به صورتضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آنها شده، اما برایبه‌کارگیری آنها منتظر مجوز دولت هستیم.

وی گفت: به ازای هر قاضی ۴ نفر کادر اداری باید جذب شود، همهکارها را انجام دادیم آزمون برگزار کردیم، افراد گزینش شده‌اند و فقطمنتظر مجوز دولت هستیم، سهم استان ما حدود ۶۰۰ نفر بوده، اما دولتهمکاری خوبی نداشته است.

وی به برپایی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان و رسیدگیآن به چندین پرونده اشاره و بیان کرد: در ادامه آنها هم اینک پروندهشرکت پدیده در حال رسیدگی است که در مرحله آمادگی برای صدوررأی قرار دارد لذا امیدواریم دادگاه پرونده حجیم سه هزار برگی پدیدهرا به زودی به سرانجام برساند.

حجت‌الاسلام مظفری ابراز کرد: افرادی در جریان پیگیری پروندهشرکت پدیده دست به شایعه پراکنی زدند امابه مردم اطمینان می‌دهمهدف اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افراد ذینفع است. در همین چارچوب دادگاه در فضایی آرام پرونده را مطالعه و دادرسی رادر زمان کوتاهی انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: تقاضاهای ستاد تدبیر خراسان رضوی برای پروژهشرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است و ما امیدواریم دادگاهخواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد.

حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: ستاد تدبیر استانحدود پنج سال مسؤولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهدهدارد و استاندار جدید نیز با طرح مثلث اقتصادی در مردم امید ایجادکرد، در پرونده پدیده هم به‌طور جدی پای کار آمد و خواسته‌های خود رااز طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعلامکرد.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تاکید بر حمایتقضایی از سرمایه‌گذاران عنوان کرد: در کمیته‌ای مربوط به این موضوعتمام موانع مربوط به تولید و کسب کار بررسی و رفع می‌شود. تاکنون ازتعطیلی واحدهای بسیاری در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاریجلوگیری شده و از برنامه‌های مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضویحمایت می‌کنیم.

مظفری گفت: حدود ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان وافراد مرتبط با آنها بوده، سلب و واگذاری سهم ۸۰ درصدی متهمان درسبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکاران به میزانطلبشان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستادتدبیر به دادگاه است.

برخورد با متخلفان

وی اظهار کرد: قیمت سهام این شر کت و معاملات واقعی نبود و دلالبازی صورت می‌گرفت، امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمت‌ها به حدواقعی خود برسد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست ما ازدادستان این است پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیرانمتخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونیصورت گیرد.

وی در بیان مصادیق برخورد شدید مقامات قضایی با تخلفاتاقتصادی و احقاق حقوق عامه گفت: سال گذشته در یکی از استان‌هایهمجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و وابستگانش ازسهامداران شرکت پدیده بودند طی حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود وافراد خارج کرده بود که رئیس قوه قضاییه چندی پیش در سفری که بهآن استان داشتند نه تنها آن حکم را لغو، بلکه قاضی مورد اشاره را اخراجکرد.

$وی به پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهرمشهد و تداوم تحقیقات آن هم اشاره کرد و گفت: دردادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که بایددادستان اعلام می‌کرد عضو شورا تا صدور حکم ازفعالیت منفک شود، اما به دلیل انجام نشدن اینمورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.$

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: از سوی دادسرا نیزبه شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیتنداشته باشد و در رای دادگاه دخالتی نداریم، اما اگر برخی اقدامات درفضای مجازی صورت نمی‌گرفت، این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.

وضعیت رییس سابق سازمان جهادکشاورزی

مظفری به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویاشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرارتامین آن صادر شده، اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالابوده و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگیاست.

وی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر عدم مرخصی به مزروعی جهت درمان بیماری اعلام کرد: در زندان پزشکان متخصصی حضور داشته و در صورت لازم بیمار برای ادامه درمان به مراکز منتقل شده و لدر هزینه‌های درمان او نیز کمک‌رسانی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص انتقال زندان مشهداز محل فعلی در داخل شهر هم گفت: انتقال زندان ضروری است، اما دراین خصوص مشکلات اعتباری وجود دارد که نیاز به همکاریاستانداری است.

عاطفه خوافیان

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *