هدر رفت نیروی انسانی یکی از دردناک‌ترین آسیب های اجتماعی جامعه است

مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز جامعه ما را تهدید می کند هدر رفت نیروی انسانی است که به دنبال آن جمعیت بیکار و بی مهارت امروز شکل گرفته است. به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های […]