حرکت به سمت دانش‌بنیان و هایتک شدن است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت اصلی اقتصادما حرکت به سمت دانش‌بنیان و هایتک شدن است. اگر بخواهیم اقتصاد ماجانی بگیرد، باید به نوآوری توجه شود.

سعید زرندی 13 تیر ماه، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن درنمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: این روزها اکثر صحبت‌ها متاثر ازفضای تحریم و فشارهای سال 97 است. اتفاقا این سال سختی‌هایی برایما داشت ولی باید دقت کرد قوت و امیدمان را از دست ندهیم. تنها راه غلبه براین مسائل حرکت در محیط منسجمی است که بتوان فکر جدیدی در آن ارائهداد. البته نباید از نظر دور داشت که سال 97 سال جدیدی برای ما نبود چوناقتصاد ما سال‌ها با تحریم روبه‌رو بود ولی سال 97 تکانه شدیدی را تجربهکردیم.

وی ادامه داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد اتفاقاتی شبیه دوره سال 91 در سال97 هم رخ داد. در همان سال 91 هدف دشمن در حوزه صنعت متمرکز بود کهدر برخی حوزه‌ها اثر خود را به صورت شفاف در این بخش گذارد. هماندوره، در سال اول تحریم، بیشترین ضربه را صنعت خودرو پذیرفت. تمرکزبعدی سازمان تحریم در حوزه صنایع شیمیایی بوده است. همان زمان هم اثرتحریم بعد از یک سال تقلیل یافت. این اتفاقات در سال 97 نیز تکرار شد. درشرایط جدید ما بر خیلی از موضوعات غلبه کرده‌ایم.

زرندی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط وزارت صمت نیز تلاش کردهفت محور را در برنامه‌های خود در سال 98 دنبال کند. در جهت‌گیری‌هاییکه در این برنامه‌ریزی دیده شد، چند موضوع برای ما اهمیت داشت. یک مورداین بود که درگیر حواشی نشده و جهت اصلی را فراموش نکنیم. جهت اصلیاقتصاد ما حرکت به سمت دانش‌بنیان و هایتک شدن است. اگر بخواهیماقتصاد ما جانی بگیرد، باید به نوآوری توجه شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اعتقاد ما ایناست که در سال 98 راه نجات کشور تمرکز بر برخی صنایع است تا بتواند بهعنوان پیشران در اقتصاد عمل کند، گفت: باید صنایع پیشران هر استان راشناسایی کرد و به بقیه بخش‌ها به صورت متناسب با آن صنایع کمک کرد. امیدواریم در سال 98 نگاه جدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود آید. هم اکنون آیین‌نامه‌ای تدوین شده که طرح رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران را به همراهخود کارآفرینان دنبال کرده و به یک جمع‌بندی رسیده است. برای ما همینتولیدکنندگان قابل اتکاتر هستند. اگر به همین فعالان احترام مضاعف شود،این مساله کمک بیشتری به ما خواهد کرد؛ لذا به سمت دسته‌بندی واحدهایفعال سطح بالا حرکت کردیم.

وی تصریح کرد: نمی‌شود شرکتی بار توسعه استان را بر دوش کشد اما باآن مانند بقیه واحدها برخورد شود. مساله دیگر این است که تلاش کنیم نگاهتصدی‌گری حوزه صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهیم. در مجموعهوزارتخانه با هماهنگی بین این استان و 7 استان دیگر، به این جمع‌بندیرسیدیم که بخشی از فرایندهای جاری سازمان به خانه‌های صنعت، معدن وتجارت تفویض شود. تلاش می‌شود در این استان نیز طی یکی دو هفته آینده،برخی مجوزهای باقی‌مانده به خانه صمت استان تفویض شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تلاش ما اینبوده تا جایی که مقدور است کارها را به استان‌ها بسپاریم. در حال حاضرمدیریت سه شورای معدن، تسهیل و تنظیم بازار بر عهده استاندار است. استانداران باید اختیارات مورد نیاز خود برای تفویض اختیارات را به مااعلام کنند. در سال 98 تمرکز ما بر ساخت داخل و تعمیق در آن است. واحدها باید آن بخش از نیازهای خود را که به ارز برای واردات احتیاج داردرا به ما اعلام کنند تا برای تامین آن بتوانیم از ظرفیت داخل استفاده کنیم. تامین این نیازها ابتدا بر عهده صنایع، سپس شرکت‌های دانش‌بنیان و نهایتادانشگاه‌ها خواهد بود.

زرندی عنوان کرد: همچنین برنامه‌ای برای تمرکز بر ارتباط با 15 کشورهمسایه با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است که این استان، باتوجه به اینکه باب ارتباط با همسایگان شرقی است، در این برنامه نقشمهمی می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر 15 کشور اطراف ایران است کهدر این 15 کشور 600 میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنند اما تنها 2 درصد ازواردات این کشورها با ایران بوده است. سال 97، ما 23 میلیارد دلار صادراتبه این 15 کشور داشته‌ایم. توقع ما از همه فعالان بخش خصوصی و دولتی،خصوصا استانداران استان‌های مرزی، این است که چگونه این مساله راتقویت کنیم.

وی تصریح کرد: تنها راه نجات ما در این شرایط توسعه صادرات غیرنفتیاست. هفته گذشته جلسه‌ای با استاندار سیستان و بلوچستان در همین زمینهداشتیم. امروز نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاکستان ملاقات‌هاییبرای توسعه همکاری‌ها داشت. این نیاز را به استان خراسان رضوی نیزاعلام می‌کنیم تا پیگیر این ماجرا باشند.

باید زیربناهای تولید در استان تکمیل شود

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: تحریم‌ها در سال گذشته بر صنایع معدنی استان مانند فولاد، گندله وکنسانتره و کنسانتره مس که مواد اولیه آنها از داخل استان تأمین می‌شودتأثیری نگذاشت و حتی تولید همه این صنایع با رشد قابل توجهیهمراه بوده اما شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو، الیاف مصنوعی،فرش و برخی صنایع دیگر در استان بودیم.

راضیه علیرضایی در ادامه این همایش، افزود: هرچند واگذاریمسئولیت ثبت سفارش به این استان مسائل زیادی را در حوزهکارشناسی به همراه داشت اما باعث شناسایی نیازهای واقعی صنایعبرای واردات شد.

وی اشاره کرد: پاییز سال گذشته تاکنون یک میلیارد و۴۷۲میلیون یورو درخواست در استان ثبت شده که از این میزان یک میلیارد و۲۷۶میلیون یورو تایید و انجام شد.

علیرضایی تصریح کرد: مجموع سرمایه گذاری استان در سال ۹۳ از۹هزار میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید که بارشد قابل توجهی را دارد.

وی با اشاره به عملکرد سازمان صنعت و معدن در سال ۹۷ بیان کرد:درسال گذشته ۶.۵ میلیون تن کنسانتره آهن و ۷ میلیون تن گندله تولیدشده که رشد آن در مقایسه با سال های گذشته افزایش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تحریم‌ها در سال گذشته بر صنایع معدنی استان مانند فولاد، گندله و کنسانتره و کنسانتره مس که مواد اولیه آنها از داخل استان تأمین می‌شود تأثیری نگذاشت و حتی تولید همه این صنایع رشد قابل توجهی نیز داشت با این حال شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو، الیاف مصنوعی، فرش و برخی صنایع دیگر در استان بودیم زیرا مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شد.

علیرضایی افزود: هم اینک نیز تأمین مواد اولیه برای صنایع دارای فناوری پیشرفته (های تک) در خراسان رضوی دشوار شده است زیرا این بخش به طور مستقیم با خارج از کشور ارتباط دارد. در این شرایط باید سرمایه گذاری صنعتی در حوزه‌هایی را که دائماً در تأمین مواد اولیه برای آنها ثبت سفارش واردات انجام می گیرد را افزایش دهیم تا از این طریق بتوان زنجیره تولید در خراسان رضوی را کامل کرد.

وی تاکید کرد: در اقلامی مانند الیاف مصنوعی با ۱درصد و در فرشماشینی با ۱۰درصد کاهش تولید مواجه بوده و ۱ میلیون و ۳۶۷ تنفولاد خام تولید شده است که رشد ۱۴ درصدی داشته است. همچنین ۲۲ میلیون متر مربع کاشی تولید کرده ایم که ۲۱ درصد افزایش داشتهاست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افزایش سهم صنایع استان در مصرف انرژی مانند برق و گاز عنوان کرد: باید زیربناهای تولید در استان تکمیل شود که در این راستا انجام اقداماتی از جمله رفع مشکل صنایع محور غرب مشهد و سرمایه گذاری مجدد واحدهای تولیدی با بهره گیری از ۳۰ درصد از ارزش تولیدات خود لازم است.

فیلتر سخت‌گیری قانون برای بخش تولید

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده و رهبر معظم انقلاب بر رفع موانع تولید تاکید دارد قوانین از جمله حوزه بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است و نیاز به توجه رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه دارد.

حسن حسینی افزود: بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلاتی که قرار است به تولیدکننده اختصاص دهند را به عنوان اندوخته نگه می‌دارند در حالی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را از این کار منع کرده است پس علت کم کاری دستگاه‌های نظارتی در این بخش چیست؟

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابراز کرد: باید شرایط برای بخش تولید آسان شود در غیر این صورت نمی‌توان به رونق تولید و رفع موانع امید داشت. با وجود تحریم، شرایط صنایع خراسان رضوی نامطلوب نیست، برخی از صنایع با ظرفیت کامل در حال تولید هستند و برخی دیگر نیز با نیمی از ظرفیت خود فعالیت دارند و برخی هم تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: منابع زیادی در داخل کشور وجود دارد که در صورت برداشتن تحریم‌های داخلی و حذف رفتارهای غیرمنصفانه برخی دستگاه‌های اجرایی می‌توان با استفاده از این منابع تولید را در کشور رونق داد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بهترین نسخه برای رونق تولید در شرایط فعلی، طرح ابتکارانه استاندار خراسان رضوی مبنی بر مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی است که علاوه بر میدان دادن به بخش خصوصی، اقتصاد را نیز از سیاست زدگی و تصدی گری دولت نجات می‌دهد.

در پایان این مراسم، تولیدکنندگان برتر در سال ۹۷ معرفی و از آنان با حضور استاندار خراسان رضوی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل شد.

سرویس اقتصادی

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *