قوچان‌نژاد: ابومسلم را خیلی دوست دارم

رضا قوچان نژاد مهاجم مشهدی سابق تیم ملی که بعد از پایانمسابقات جام جهانی توسط کی روش به اردوی تیم ملی برایجام ملتهای آسیا دعوت نشد بعد از مدت ها سکوت دربارهمسائل مختلف صحبت کرد.

* تماشای گلم به کره خاطره انگیز است

وی در خصوص اینکه تا به حال چند بار گلی به کره جنوبی بهثمر رسانده است را تماشا کرده گفت: من خیلی آن گل را تماشاکردم، هر بار گل را تماشا کردم خاطره شیرینی برایم تداعی میشود.هر وقت به آن لحظات فکر می کنم خاطراتم را مرور میکنم. شاید فکر نمی کردم توپ را از بازیکن که بگیرم ولی میدانستم مدافع کره به هر حال یکبار آن اشتباه را انجام می دهدو مدافعانشان تمرکزشان را از دست می دهند.

*خوشحالم گل مهمی به قطر برای تیم ملی زدم

قوچان نژاد در خصوص گلی که قبل از بازی با کره به قطر زدگفت: آن بازی خیلی حساس بود و کی روش روی سکوهاحضور داشت چون در بازی قبل اخراج شده بود. ما بای آنبازی را می بردیم و خدا را شکر می کنم که آن گل مهم را زدم.

*پدر و مادرم از فوتبال لذت می برند

وی در خصوص اینکه آیا پدر و مادرش آن گل بازی با کره رانگاه می کنند یا خیر گفت: بله، آنها هم فوتبال را دوست دارند وهر بار بازی را می بینند از آن لذت می برند.

*بازیکنان گفتند بعد از بازی با کره مردم به خیابان ها ریختند

وی با اشاره به شادی مردم ایران بعد از برد کره در خیابان هایایران گفت: من آن زمان تازه به تیم ملی دعوت شده بودم و اصلاخبر نداشتم.بعد از بازی بازیکنان تیم به من می گفتند می دانیدر خیابان های تهران چه خبر است؟ من فقط همه چیز را میشنیدم تا اینکه به تهران رسیدیم.من هر جای دنیا رفتم و ایرانیها را دیدم در مورد شادی بعد از گل من صحبت می کنند. آنهااز نوع شادی بعد از گل من و اینکه کجا بازی را تماشا کردندحرف می زنند. این خیلی برای من لذت بخش است.

*به اینکه پیراهن ایران را پوشیدم افتخار می کنم

قوچان نژاد تاکید کرد: من به ایران آمدم که زحمت بکشم وبجنگم و پرچم ایران را بالا ببرم. من یکی از نفرات تیم ملی بودمکه می خواستم تیمم موفق باشد. افتخار می کنم یکی ازبازیکنان تیم ملی ایران بودم و پیراهن کشورم را پوشیدم.

*باز هم می گویم مخلص همه منتقدانم هستم

مهاجم سابق تیم ملی در خصوص اینکه بعد از حضورش درایران انتقادات زیادی به وی شد و حتی حضور او در ایران را بهدلال ها نسبت داده بودند گفت:من نه، بزرگترین بازیکنان دنیاهم الان هستند که مخالفانی دارند. من که از رونالدو بزرگترنبودم.من فقط به نظرات احترام گذاشتم و فوتبال برای همه مردماست نه بازیکنان و مربیان. ممکن است خیلی ها از بازی یکنفر خوششان بیاید یا نیاید ولی این رفتارها فکر و نوع بازی منرا تغییر نداد. هنوز هم حرفی را می زنم که بعد از بازی با کرهجنوبی زده ام، مخلص همه منتقدانم هستم.

*فیلم کامل بازی با آرژانتین را تماشا نمی کنم

وی در خصوص اینکه آیا حسرت بازی با آرژانتین را می خوردیا نه گفت: راستش را بخواهید برخی  مواقع دقایقی از صحنههای دیدار ایران و آرزانتین را دیده ام ولی این بازی را دیگر بهصورت کامل تماشا نکردم چون بازی تلخی بود. سعی کردم فیلمآن بازی را نگاه نکنم.چند ماه بعد از آن مسابقه خاطراتشخیلی تلخ شد چون نزدیک بود نتیجه ای تاریخی بگیریم ولینشد. الان اگر آن بازی را ببنید متوجه می شوید بازیکنان ایرانچه شاهکاری کردند و مقابل تیمی که به فینال رفت چه فوتبالیبه نمایش گذاشتند. در آن دیدار خطا روی دژاگه صد در صدپنالتی بود ولی چون ما کشور کوچکی از نظر فوتبالی بودیم و باآرژانتین بازی داشتیم، این اتفاقات طبیعی بود.

*عضو برزیلی کادر فنی ایران بعد از بازی با آرژانتین گریه کرد

وی تاکید کرد: به عنوان یک ایرانی آن سوی رختکن را دیدم کهیک نفر از اعضای کادر فنی تیم ملی ما که خارجی هم بود،گریه می کرد. کسی که برزیلی بود و این همه گریه می کردنشان می دهد که چقدر برای ما ایرانی ها آن باخت سخت بودولی همه باید افتخار کنیم که چنین مسابقاتی  را در جام جهانینشان دادیم.

*چند میلیمتر مانده بود توپ مسی را بزنم

مهاجم سابق تیم ملی در خصوص صحنه گل مسی به ایران واینکه نزدیک بود توپ را از مقابل پای این بازیکن بزند گفت: واقعا فقط چند میلیمتر مانده بود توپ را بزنم ولی او مسی استدیگر. خیلی افسوس خوردم چون اگر با پای راستم خواستم توپرا دفع کنم، کم آوردم و قسمت نشد توپ او را بزنم. واقع لحظهتلخی بود و در دقیقه ۹۱ همه تلاش های ما خراب شد.سختیکار ما هم این بود که بعد از گل بازی تمام شد و زمانی برایجبران نداشتیم.

*گریه ام بعد از گل به خاطر از سر شادی بود

قوچان نژاد با اشاره به دیدار مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل قطر و گلی که زد و اینکه چرا بعد از گل گریه می کردگفت: دلیل گریه کردنم خوشحالی بود. من تیم قطر را همیشهدوست دارم و همیشه به آنها خوب گل زدم. ما مقابل آنها بازیسختی داشتیم و من نمی دانم در دقیقه چند به زمین آمده بودم. وقتی جلوی ۱۰۰ هزار نفر آن گل را زدم خیلی خوشحال بودم ودیدید که بعد از گل چقدر درگیری شد. آن اتفاقات فقط به خاطرفشار و استرس بود. من به سوریه هم در زمینی که بدترین زمینممکن را داشت گل زدم ولی داور آن گل را قبول نکرد.

*بعد از گل به عراق می خواستم به سمت صادقی بروم ولی نشد

وی در خصوص گلی که به عراق در جام ملت های آسیا زد ولیتیم ملی حذف شد، گفت: در آن بازی خیلی اتفاقات افتاد و مابیش از ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره  بودیم. تا لحظه آخر جنگیدیم و فکرمی کنم دقیقه ۱۱۹ بود که توپ روی هوا آمد و من فقط میخواستم توپ داخل دروازه برود.اصلا مهم نبود که با دست میزنم یا پا! قبل از اینکه به زمین بروم، امیرحسین صادقی گفترضا بازی گره خورده و فقط تو می توانی گره را باز کنی. آنلحظه که گل را زدم، فقط دویدم که به سمت صادقی بروم وبگویم درست گفتی ولی آنقدر فضا شلوغ شد که به صادقینرسیدم.از شادی بازی بازی با کره وچیزی یادم نمی آیدچون خیلی خوشحال بودم ولی در بازی با عراق مطمئن بودمبازی را می بریم و خیلی حیف شد که باختیم. پنالتی همشانسی است و امیری و حاج صفی در آن دیدار پنالتی خرابکردند. البته اسم هایی که پنالتی خراب کردند مهم نیستند چونتیم ما باخته بود نه فقط یکی دو بازیکن.

*به عراق نمی باختیم قهرمان می شدیم

قوچان نژاد در خصوص اینکه در کلکسیون افتخاراتش یک جامکم دارد، گفت: واقعا همینطور است، اگر آن سال به عراق نمیباختیم، قهرمان می شدیم. شما ببینید که در این چند سال تیمهای آسیایی اصلا حریف ما نمی شدند. تیم ملی ما تیم بسیارخوبی است و در شرایط فعلی هم شرایط خوبی دارد. شمادیدید که تیم های خوبی امسال از لیگ قهرمانان حذف شدند.

*هر بازیکن طرفدار رئال بود برایش کری می خواندم

وی که بارسا را تیم محبوبش می داند گفت: من با همه در تیمملی کری می خواندم. هر بازیکنی طرفدار رئال بود من برایشکری می خواندم. من و اشکان و نکونام بارسایی هستیم وخاطرات خوبی از کری با رئالی ها داشتیم. بعضی مواقعبهترین تیم ها جام را نمی برند و امسال هم دیدید که تیم هایخوب حذف شدند.

*هنوز هم نمی دانم چرا در جام جهانی بازی نکردم

قوچان نژاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد که درجام جهانی ۲۰۱۸ اصلا برای تیم ملی بازی نکرد، گفت: اینسوالی است که من هنوز جوابش را نگرفته ام. گذشته ها گذشتهو من نمی خواهم به عقب برگردم ولی این سوال را نباید از منبپرسید. من هم فکر می کردم چون از نظر فرم بدنی آماده بودم،بازی می کنم. من قبل از جام جهانی آماده بودم و خیلی برایمدردناک بود که بازی نکردم. به خصوص دقایقی که تیم نیاز بهکار هجومی داشت، خیلی ناراحت بودم. این را هم بگویم تیمملی بزرگ تر از قوچان نژاد و اسم بازیکن است. من اصلا مهمنیستم. بعد از بازی با مراکش همه خوشحال بودیم ولی در بازیهای بعد اصلا فرصتی به ما داده نشد. در بازی با اسپانیا وپرتغال که دیدیم بازی گره خورده بود و برد می خواستیم و بهنظر من و خیلی از کارشناسان تصمیم های خوبی گرفته نشد. شما اگر بازی را دوباره ببنید، تصمیماتی که سرمربی تیم ملیگرفت، اصلا مناسب نبود. در بازی با پرتغال وقتی از حریفعقب بودیم، باید حتما می بردیم و باید کمی ریسک می کردیم. اگر ما ۲ بر صفر به پرتغال می باختیم کسی ناراحت نمی شدولی وقتی تعویض ها رضایت مربی را نشان می داد، ناراحتکننده بود. من هیچوقت فقط به خاطر حضور در جام جهانیخوشحال نبودم و حضور در این جام زنگ تفریح نبود. من به تیمملی رفتم که نتیجه بگیرم.درست است که ما در گروه مرگ بودیمولی ما خودمان را نشان دادیم و می توانستیم صعود کنیم امانشد.

* ۳ بار خواستم با کی روش حرف بزنم اما او قبول نکرد

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای بازی نکردنش با کی روشحرفی زد یا نه گفت: من هیچوقت دروغ نمی گویم. بعد از بازیبا اسپانیا در اتاق کی روش را زدم که با او صحبت کنم که چراچنین تصمیماتی گرفته است. کی روش به من گفت بعدا با همحرف می زنیم و من هم به این موضوع احترام گذاشتم. یکی دوروز بعد با آرین قاسمی مترجم سرمربی تیم ملی حرف زدم و بهاو گفتم من می خواهم چند دقیقه با کی روش حرف بزنم. باز همکی روش گفت هر بار وقت داشتم با رضا صحبت می کنم. بعداز اینکه جوابی نگرفتم، دلیلی نداشت دوباره سوال کنم چراچنین اتفاقاتی افتاده است. الان هم همه چیز گذشته است.

*رفتار کی روش با سیدجلال بی احترامی بود

مهاجم سابق تیم ملی تاکید کرد: ناراحتی من چند دلیل داشت. کسانی که بیرون بودند شاید گفتند قوچان نژاد قهر کرده ولیاصلا بحث قهر و قهربازی نبود. یکی از مباحث تصمیماتی بودکه گرفتند. نمی گویم اگر تصمیمات تغییر می کرد صد در صدبازی را می بردیم ولی اگر کمی هجومی تر بازی می کردیم،شاید می بردیم. یکی از مسائلی که من را ناراحت کرد اتفاقیبود که برای سیدجلال حسینی افتاد. به نظرم به سیدجلال بیاحترامی شد. فوتبالیستی که جانش را برای تیم ملی گذاشته وکاپیتان باشگاهش است چرا همان روزی که خط خورده باید اینموضوع را متوجه شود؟ بازیکنی که این همه خدمت کرده، حقشنیست مثل یک بازیکن دیگر خط بخورد و همان روز به او بگوینداز تیم ملی خط خوردی. تازه این موضوع را خود کی روش نگفتو یکی از کمک هایش به سیدجلال منتقل کرد. این مسائل بیاحترامی است. این مسائل برای خود من هم تکرار شد. ما تیمیبودیم که احترام برایمان مهم بود ولی وقتی این مسائل و بیاحترامی ها اتفاق افتاد، همان زمان تصمیم گرفتم دیگر با تیمملی ادامه ندهم.

*کی روش من را به تیم ملی آورد و از او تشکر می کنم

وی ادامه داد: کی روش هم یک انسان است و دوست ندارمکسی فکر کند چون الان او از تیم ملی رفته در موردش حرف میزنم. او خیلی کارها برای تیم ملی فوتبال ما انجام داد  و سطحایران را بالا برد. خود کی روش من را به تیم ملی آورد و همیشهاز او تشکر می کنم. اگر صحبتی در مورد جام جهانی ۲۰۱۸ می شود به این خاطر است که واقعا اتفاقاتی رخ داد.

*بعد از سوت پایان بازی با پرتغال تصمیم گرفتم از تیم ملیبروم

وی ادامه داد: مسائلی که گفتم مهمترین دلیل خداحافظی ام ازتیم ملی بود. مطمئن هستم الان می توانم به تیم ملی کمک کنمولی یکسری اتفاقات رخ داد که نمی توانستم ادامه بدهم. پدر ومادر من همیشه می دانند من تصمیمات عاقلانه می گیرم،فکرهایم را کرده بودم و درست بعد از سوت بازی با پرتغالتصمیم گرفتم کنار بروم.

*بازگشت به تیم ملی؟همه چیز ممکن است

وی در خصوص اینکه آیا به برگشت به تیم ملی فکر می کند یاخیر گفت: اول از همه از ویلموتس  و ساکت تشکر می کنم. وقتی به ایران آمدم چند بار با من تماس گرفتند و از من بهفدراسیون و تمرین دعوت کردند. خوشحال شدم کنار بچه هابودم. من ویلموتس را از زمانی که در بلژیک بودم، می شناختم. با او در مورد مسائل فوتبالی حرف زدم.او به من گفت برای توتیم ملی خانه دوم است و نمی خواهم تو را تحت فشار بگذارم. او گفت هر زمان حاضری درهای تیم ملی به رویت باز است.منهم تشکر کردم، همه چیز ممکن است ولی اصلا الان نمی توانمقطعی بگویم که بر می گردم یا نه.

* با تیم قبرسی قرارداد دارم و باید به این تیم برگردم

قوچان نژاد در خصوص  شایعه حضورش در پدیده،تراکتورسازی یا پرسپولیس گفت: همیشه شایعات هست، منسال خوبی در استرالیا داشتم، در قبرس شرایط خوبی نداشتمولی الان راضی ام که با قهرمانی استرالیا این فصل را تمامکردم. الان قرارداد با تیم قبرسی دارم و به آن پایبند هستم. البتهباشگاه های ایرانی زیاد به من پیشنهاد دادند و شاید ۱۰۰ نفربا من تماس گرفته باشند ولی مدیر برنامه های من همه چیز رابررسی می کنند.

* نظر گوچی به علاقه اش برای حضور در دربی تهران

وی در خصوص اینکه دوست دارد دربی تهران را تجربه کندگفت: گفتن این حرف خیلی سخت است چون اصلا از آینده خبرندارم. من الان قرارداد دارم و باید به قبرس برگردم.

*واکنش قوچان نژاد به شایعه پرسپولیسی بودنش

قوچان نژاد در خصوص اینکه آیا واقعا پرسپولیسی است گفت: من طرفدار تیم ملی هستم! البته ابومسلم را هم خیلی دوستدارم ولی آنها به رده های پایین تر سقوط کرده اند.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *