جلوی تکنولوژی را نمی‌تون گرفت

صحبت هاي چندروز قبل مديرعامل محترم سازمان تاكسيراني، مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي تاكسي اينترنتي در مشهد را امروز خواندم و تعجب كردم. آقاي علوي مقدم، مردشريفي است و چون خانواده اي چندهزارنفره را مديريت مي كند، نگراني اش از شيوع پديده اي به نام “تاكسي اينترنتي” در مشهد، قابل درك است. امّا راه برون رفت از مخمصه “تاكسي هاي هوشمند”، آيا پاك كردن صورت مسئله است؟ هرقدر اين سياستِ نخ نما، در دهه شصت، براي لباس آستين كوتاه، در دهه هفتاد، براي ويدئو و در دهه هشتاد، براي ماهواره جواب داد، حالا در دهه٩٠ هم براي تاكسي هاي اينترنتي جواب مي دهد. چندماه قبل، همين آش و همين كاسه، در تهران، براي اسنپ و تپسي پيش آمد كه عوضِ به رسميّت شناختن يك ايده دانش بنيان، تسهيل گر و مشتري مدار، بر سر و سينه زديم و خواستيم جلوي سونامي تغيير بايستيم و اجازه نو شدن به راه ها و روش هاي خدمت رساني به مردم را ندهيم. حالا داريم همان آزموده را، اين بار در مشهد مي آزماييم. نمي دانم وقتي مي شود با هزينه كمتر، ماشيني كارواش رفته را از درب منزل، با كولر روشن و راننده اي خوش برخورد استخدام كرد و تا رسيدن به مقصد، از طمأنينه و آرامش راننده حظ بُرد، چرا بايد سوار ماشيني شد كه آن چه خوبان، يك جا دارند را ندارد؟ من براي رانندگان نجيب و صميمي سازمان تاكسيراني، احترام خاصي قائل هستم، اما مثل روز برايم روشن است جلوي موج تغيير، آن هم از جنس تكنولوژيك و استارتاپي اش را نمي توان با بخشنامه و دستورالعمل هاي دست و پا گير، سد كرد، بلكه به عكس، بايد با نوسازي و نوآوري هاي بازار همراه شد و تنوع خدمتي مان را گسترش داد. اگر رقبا، ٥واحد خدمت را با هزينه اي معلوم، عرضه مي كنند، براي به دست آوردن ابتكارِ بازار، ما بايد ٧واحد سرويس را با همان هزينه ارائه كنيم تا ميدان پررقابت، دوباره خودش به تعادل برسد. دنياي ديجيتال و غلبه فضاي اينترنتي بر زندگي شهروندي، همه آن كسب و كارهايي را كه قدرت تطبيق خود با موجِ تغيير را ندارند، از صحنه بيرون خواهدگذاشت. يادمان نرود دايناسورها نتوانستند خودشان را با تغييرات محيط پيرامون شان سازگار كنند. از همين رو چاره اي جز انقراض، در انتظارشان نبود.

 

 

امیر شهلا (عضو شورای اسلامی شهر مشهد)

image_print
854 پاسخ
  1. MarcusGom